Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

На водозаборі ТОВ «Орієнтир-Буделемент» видобуваються підземні води сеноман-келовейського водоносного горизонту, які використовуються для питного та технічного водопостачання (виготовлення бетону)

Водозабір підприємства складається із 3 свердловин глибиною 180 м, що обладнані на сеноман-келовейський  водоносний горизонт  у 2014 р. і використовують воду в тому числі на господарсько-побутові і питні потреби підприємства. Всі свердловини розташовані за адресою: бульвар Незлалежності 28-А, в межах території підприємства ТОВ «Орієнтир-Буделемент».

Свердловини №№138/02, 139/03 та 140/04 обладнані на СКВГ працюють з сумарним фактичним водовідбором 800-1000 м3/добу.

ТОВ «Орієнтир-Буделемент» має Спеціальний дозвіл на користування надрами за № 4663, отриманий 05 червня 2015 року, в якому особливими умовами зазначено  затвердження запасів підземних вод у ДКЗ України у п’ятирічний термін.

В результаті геологорозвідувальних робіт, в т.ч. дослідно-промислової розробки, на родовищі підземних вод «Броварське» оцінені та затвердженні протоколом ДКЗ України №4888 від 22.08.2019р. експлуатаційні запаси питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного горизонту із свердловин водозабору в кількості 1500 м3/добу.

 Ділянка робіт розташована на вододілі лівобережних притоків Дніпра, Десни та Трубіжу. Абсолютні відмітки поверхні території від 100 до 140 м.

За геоморфологічним районуванням територія відноситься до зони В-ІІ-7-а і представляє собою слабо нахилену на північний схід алювіальну терасову рівнину, яка характеризується похилохвилястою поверхнею  ускладненою еоловими формами рельєфу із замкнутими заболоченими зниженнями. Характерною рисою даного району є слабо розвинена яружно-балкова мережа. Мінімальні абсолютні відмітки приурочені до заплави р.Дніпро і становлять 91-95 м.

2. Суб’єкт господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю «Орієнтир-Буделемент», код ЄДРПОУ 36108100, адреса 07400 м. Бровари Київської області, бульвар Незалежності 28-А,тел..(044) 390-29-85

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, що розташоване за адресою: 03035,

м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-64, (044)206-31-15,        контактна особа Шимкус Марина Олександрівна.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Документ дозвільного характеру або інший акт органу державної влади чи органу місцевого самоврядування у порядку, встановленому законодавством для відповідних рішень та виконання особливих умов діючого спеціального дозволу на користування надрами.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить, 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у заголовку оголошення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання 1 відбудуться 07.10.2019 р. о 12-00 в приміщені Броварської міської ради, яка розташована за адресою:  07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, що розташоване за адресою: 03035,

м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-64, (044)206-31-15, контактна особа Шимкус Марина Олександрівна.

7. Орган, до якого надаються зауваження чи пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, що розташоване за адресою: 03035,

м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-64, (044)206-31-15, e-mail. [email protected] контактна особа Шимкус Марина Олександрівна.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 151 аркушах. 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними. Приміщення Броварської міської ради Київської області,за адресою: 07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, тел. (04594)5-40-94, а також адмінприміщення ТОВ «ОРІЄНТИР-БУДЕЛЕМЕНТ»  за адресою: 07400 Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності 28-А,тел..(044) 390-29-85

Коментарі