Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою Переглянути інші версії »

Текст документу

 

 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про державні нагороди України», державні нагороди є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною.

Пунктом 9 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001, встановлено, що почеснезвання «Мати-героїня»присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Згідно з пунктом 12 Положення про почесні звання України, клопотання про присвоєння почесних звань, які порушуються органами місцевого самоврядування, подаються Президентові України через відповідні обласні державні адміністрації.

Згідно із пунктом 8 Порядку представлення до нагородження та вручення державних нагород України, затвердженого Указом Президента України від 19.02.2003 № 138/2003, органи, яким надано право вносити подання про відзначення державними нагородами, надсилають на ім’я Президента України подання і нагородний лист установленого зразка, затверджений Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України.

У нагородному листі, зокрема, зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення її держаною нагородою.

Відповідно до абзацу 6 пункту 17 зазначеного вище Положення, при представленні до присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» додаються:

-копія паспорта громадянина України;

-копія паспортного документа іноземця та документа, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах;

-копії свідоцтв про народження дітей (у разі смерті – копії свідоцтв про смерть);

-копії документів про освіту дітей;

-характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо);

виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;

-довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років;

-за наявності та за бажанням матері – копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей.

Відповідно до пунктів 12, 13 Порядку представлення до нагородження та вручення державних нагород України, затвердженого Указом Президента України від 19.02.2003 № 138/2003, особі, удостоєній державної нагороди, вручаються державна нагорода та документ, що посвідчує нагородження нею.

Вручення державних нагород та документів про нагородження провадиться в обстановці урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується Указ Президента України про нагородження.

Згідно з Указом Президента України від 25.12.2007 № 1254/2007 «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», винагорода виплачується всім жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Відповідно до пункту 4 Порядку виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268, для отримання винагороди жінка, якій присвоєно почесне звання, або уповноважена нею особа подає органам соціального захисту за місцем реєстрації зазначеної жінки такі документи:

-   заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;

-   копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації.

У разі коли жінка, якій присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», не отримала винагороди протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отримання у наступному бюджетному періоді і отримати винагороду виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно таке звання.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі сім’ї та молоді Броварської міської ради Київської області за адресою: б-р Незалежності, б. 2, каб. 101, або за телефонами: (04564) 7 22 33, 7 22 43.

Версії документу

Коментарі