Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою Переглянути інші версії »

Текст документу

версія для друку

БРОВАРСЬКА   МІСЬКА   РАДА   КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від______________________№_______
м. Бровари

Про роботу із зверненнями громадян
у відділі у справах сім’ї та молоді

 Реалізуючи вимоги  Закону України “Про звернення громадян”, з метою безумовного виконання Указу Президента України    від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права      на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України    від 24.06.2009 року № 630 “Про затвердження методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади” та керуючись пунктом “б” підпункту 1 статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Броварської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Інформацію про роботу із зверненнями громадян  у відділі у справах сім’ї та молоді  Броварської міської ради взяти до відома (додається).
2.Роботу із зверненнями громадян у відділі у справах сім’ї та молоді оцінити як таку, що відповідає вимогам, установленим законодавством згідно з додатком.
3.Відділу у справах сім’ї та молоді продовжувати роботу щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.
4.Рішення виконавчого комітету від 08.11.2011 року № 582 “Про роботу із зверненнями громадян у відділі у справах сім’ї та молоді” визнати таким, що втратило чинність.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Виноградову Л.М.


Міський голова              І.В.Сапожко


Додаток до рішення виконкому
Броварської міської ради
від _____________№_____________


ПОКАЗНИКИ
за якими оцінюється рівень організації роботи із зверненнями громадян
у відділі у справах сім’ї та молоді

 

№ п/п

Показники

Оцінювання

(позитивно, негативно)

1

Дотримання порядку реєстрації звернень громадян на реєстраційно-контрольних картках чи в журналах реєстрації, ведення карток (журналів) обліку особистого прийому громадян.

Позитивно

 

2

Дотримання порядку формування справ і картотек за зверненнями громадян та їх комплектація.

Позитивно

 

3

Дотримання строку розгляду звернень громадян.

Позитивно

4

Дотримання строку та порядку пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам.

Позитивно

5

Дотримання порядку розгляду звернень окремих категорій громадян (інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, жінок, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня").

Позитивно

6

Наявність затверджених графіка і порядку проведення особистого прийому громадян та їх дотримання.

Позитивно

7

Наявність належним чином обладнаного приміщення для проведення особистого прийому громадян, розміщення актів законодавства, інформаційних буклетів, зразків оформлення звернень та інших документів, відомостей про посадових та службових осіб, які ведуть особистий прийом, місце і час прийому, місцезнаходження відповідних структурних підрозділів органу виконавчої влади, контактні телефони тощо.

Позитивно

8

Наявність затвердженого графіка роботи телефонної "гарячої лінії", його дотримання, ведення обліку повідомлень громадян.

Позитивно

9

Проведення аналітичної роботи із зверненнями громадян (аналізу звернень громадян щодо виявлення найбільш актуальних проблем та внесення пропозицій стосовно шляхів їх розв'язання; виявлення причин, що зумовлюють надходження повторних звернень громадян, безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників тощо.

Позитивно

10

Проведення нарад, семінарів, засідань колегій з питань звернень громадян*.

Позитивно

11

Планування роботи із зверненнями громадян*.

Позитивно

12

Систематичне інформування керівництва органу виконавчої влади про стан роботи із зверненнями громадян*.

Позитивно

13

Розміщення на веб-сайті органу виконавчої влади (окремій веб-сторінці) узагальнених матеріалів про організацію роботи із зверненнями громадян, графіка особистого прийому посадовими особами органу виконавчої влади громадян, роз'яснень на найбільш актуальні питання громадян тощо.

Позитивно

•Показник застосовується під час оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян за умови надходження більш як 200 звернень на рік.

 

Керуючий  справами виконкому                 К.В. Кузнєцов


Інформація
про роботу із зверненнями громадян 
відділу у справах сім’ї та молоді Броварської міської ради


 На виконання  Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 р.  № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів  від 24.06.2009 р. № 630 “Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади”, відділом у справах сім’ї та молоді проводиться відповідна робота щодо своєчасного та всебічного  розгляду питань, які порушують у своїх зверненнях громадяни.

У відділі у справах сім’ї та молоді відповідальною за ведення документації  із зверненнями  громадян (реєстрація, опрацювання, облік звернень та інше) є Маліборська Євгенія Василівна –  заступник начальника відділу (відповідно до посадової інструкції).

До відділу  у справах сім’ї та молоді  протягом 9 місяців 2012 року надійшло 326 звернень громадян (із них: 262 звернення  за результатом розгляду – задоволені), із них:
–на особистий прийом до начальника відділу – 40 звернень (із них: 22 звернень за результатом розгляду – задоволені);
–через відділ роботи із звернень громадян  міськвиконкому – 5 звернень (із них: 2 звернення  за результатом розгляду – задоволені);
–стосовно оздоровлення дітей – 166 звернень (214 дітей), із них: 130 за результатом розгляду – задоволені (163 дитини оздоровлено в дитячих оздоровчих закладах України);
–стосовно видачі посвідчення батьків та дитини з багатодітної родини – 108 сімей, в яких виховується 343 дитини (виписано та видано 30 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї та видано 36 довідок, які підтверджують статус багатодітної сім’ї (у зв’язку з відсутністю бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї) та 146 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї). За результатом розгляду – задоволено 108 заяв;
–щодо насильства в сім’ї – 7 звернень (7 сімей – факт насилля не підтвердився).

При зверненні громадяни найчастіше порушують питання щодо оздоровлення, надання матеріальної допомоги,  соціального захисту, видачі посвідчення батьків та дитини з багатодітної родини  та інших.
Переважна більшість громадян, які звертаються до відділу – це соціально незахищені категорії сімей. Таким чином, за звітний період,  до відділу звернулось:
–опікунів – 59;
–багатодітних сімей – 171;
–сім’ї, у яких виховуються обдаровані діти –  26;
–сім’ї, у яких виховуються діти – інваліди – 15.
Всі звернення, які надходять до відділу, розглядаються в установлені законодавством терміни. Порушень по розгляду звернень громадян та повторних звернень з одного і того ж питання немає.
Начальником відділу у справах сім’ї та молоді здійснюється особистий прийом громадян  кожний вівторок з 900 до 1200. Спеціалісти відділу прийом громадян здійснюють щоденно, протягом робочого дня.
При надходженні звернень громадян проводяться наради спільно з начальником відділу щодо надання вичерпної відповіді заявнику згідно чинного законодавства.
Стан роботи з питань розгляду звернень громадян постійно знаходиться на контролі.
Таким чином, у відділі у справах сім’ї та молоді Броварської міської ради проводиться відповідна робота щодо реалізації громадянами конституційного права на звернення відповідно до вимоги Закону України “Про звернення громадян” та  відповідного Указу Президента України.

 

Начальник відділу
у справах сім'ї та молоді                  Л.М. Теплюк

 

 

 

Версії документу

Коментарі