Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від  03.06.2020 № 155 - ОД

м. Бровари

 

Про проведення конкурсу на зайняття вакантної

посади головного спеціаліста відділу

загальної середньої, професійно-технічної

та вищої освіти управління освіти і науки

Броварської міської ради Київської області

 

З метою добору осіб, здатних професійно виконувати обов’язки головного спеціаліста відділу загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області, відповідно до статті 42 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

ЗОБОВЯЗУЮ:

1. Конкурсній комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Броварської міської ради Київської області провести конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області відповідно до діючого законодавства.

 

2. Відділу персоналу Служби забезпечення діяльності Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційному веб порталі Броварської міської ради Київської області відповідно до діючого законодавства.

 

3. Затвердити Перелік питань на перевірку знань претендентів на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області з урахуванням специфіки функціональних повноважень (додаток 1).

 

4. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області (додаток 2).

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови – виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області ВИНОГРАДОВУ Л.М.

 

 

Міський голова                                                                                                                      Ігор САПОЖКО

 

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від  03.06.2020 № 155-ОД 

 

Перелік питань 

На перевірку знань претендентів на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і наукиБроварської міської ради Київської з урахуванням специфіки функціональних повноважень

 

Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

1. Забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти.

2. Освітня програма закладу загальної середньої освіти.

3. Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація.

4. Учнівське та батьківське самоврядування закладу освіти.

5. Самоврядування працівників закладу освіти та громадське самоврядування в закладі освіти.

6. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

7. Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти.

8. Державні стандарти.

9. Органи управління у сфері загальної середньої освіти.

10. Зовнішнє незалежне оцінювання.

11. Освіта осіб з особливими освітніми потребами та організація інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти.

12. Формування класів (груп) у закладі загальної середньої освіти.

13. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня.

14. Інституційний аудит закладу загальної середньої освіти.

15. Установчі документи закладу загальної середньої освіти.

 

Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

1. Керівник закладу освіти.

2. Права та обов’язки засновника закладу освіти.

3. Види автономії закладу освіти.

4. Державні гарантії здобувачам освіти.

5. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

6. Державний нагляд (контроль) у сферіосвіти.

7. Громадський нагляд (контроль) у сферіосвіти.

8. Фінансово-господарська діяльність закладівосвіти.

9. Майно закладів освіти.

10. Державна політика у сферіосвіти.

11. Види освіти.

12. Мова освіти.   

13. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

14. Забезпечення права на безоплатну освіту.

15. Законодавство України про освіту.

 

 

Міський голова                                                                                                                          Ігор САПОЖКО

 

 

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 03.06.2020 № 155-ОД 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

головного спеціаліста відділу загальної середньої,

професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки

Броварської міської ради Київської області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Координує роботу з дотримання в закладах загальної середньої освіти усіх типів і форм власності стану виконання законодавчих, інформаційно-нормативних, інструктивних документів у галузі освіти в межах своїх посадових обов’язків.

2. Координує діяльність з дотримання закладами освіти нормативних вимог щодо ведення шкільної документації.

3. Аналізує та узагальнює матеріали з розвитку загальної середньої освіти в місті.

4. Координує роботу закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти з реалізації програм щодо захисту та підтримки дітей пільгових категорій.

5. Аналізує, узагальнює мережу закладів загальної середньої освіти, прогнозує її розвиток.

6. Координує роботу щодо виконання навчальних планів і програм для дітей з особливими освітніми потребами.

7. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин.

8. Сприяє упровадженню у практику роботи закладів освіти освітніх програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

9. Організовує та здійснює координацією роботи за веденням допрофільного та профільного навчання.

10. Координує роботу щодопідготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

11.Аналізує результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників закладів загальної середньої освіти міста.

12.Готує проекти розпоряджень міського голови,рішень виконкому, міської ради, наказівУправління з вищезазначених питань.

13. Виконує доручення начальника Управління в межах чинного законодавства.

14.Має інші права і обов’язки відповідно до чинного законодавства.

15.Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5100.00 грн;

надбавка за вислугу років;

надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування;

за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково

Перелік документів, 

необхідних для участі в

конкурсі, та строк їх подання

- заява на участь у конкурсі;

- особова картка за формою П-2 ДС з додатками;

- 2 фото розміром 4 х 6 см;

- документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;

- паспорт;

- ідентифікаційний код;

- військовий квиток (для військовозобов'язаних);

- електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua;

- письмова згода на обробку персональних даних.

 

Документи приймаються до 17-00 год. «02» липня2020 року за адресою:

07400 Київська обл.,  м. Бровари, вул. Гагаріна,15, к.201

Дата, час і місце проведення конкурсу

Визначається відповідно до  п. 5.2. Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад органу місцевого самоврядування Броварської міської ради Київської області, затвердженого розпорядженням міського голови №45-ОС від 27.02.2015 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Перевезенцева Марина Миколаївна

04594-5-32-48

hr-brovary@ukr.net

Загальні вимоги

Освіта

Вища  освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою

 

Досвід роботи

Без вимог до стажу

Володіння державною мовою:

 

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

Знання законодавства

Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про запобігання корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, практика застосування чинного законодавства України з питань, що належать до його компетенції.

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

 

Якісне виконання поставлених завдань

Уміння аналітично мислити, працювати з нормативно-правовими актами, готувати аналітичні матеріали і довідки.

Навички використання комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення відповідно до посадових обов’язків.

Уміння планувати роботу, встановлювати пріоритети задля ефективного використання робочого часу. Вміння працювати з інформацією.

 

Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

 

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді.

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни та змінюватися.

Особистісні компетенції

Відповідальність, аналітичне мислення, точність та чіткість у роботі з документами, комунікабельність, організованість, ініціативність, політична неупередженість, об’єктивність, дотримання професійної етики та культури спілкування.  Наполегливість. Стресостійкість. Тактовність. Культура спілкування.

 

 

Міський голова                                                                                                                        Ігор САПОЖКО

Коментарі