Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

РІШЕННЯ

 

від 02.06.2020 року № 393

м. Бровари

 

Про внесення змін в Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради

Київської області від 05.06.2018р. № 378 

 

На  виконання  постанов  Кабінету Міністрів України від 28.03.2018р. № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали  участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», від 19.10.2016р. № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також їх сімей», від 18.04.2018р. №280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

 

В И Р І Ш И В:

1.  Внести зміни до рішення виконавчого комітету Броварської  міської  ради Київської області від 05.06.2018р.  № 378 «Про утворення комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб про виплату грошової компенсації та затвердження положення про комісію», виклавши додаток 2 в новій редакції,  що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Виноградову Л.М.

 

 

Міський голова                                                                                                                     Ігор САПОЖКО

 

 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради

Київської області

від 02.06.2020р.

№  393

                                                                                                                                                

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію щодо розгляду заяв членів сімей загиблих,  осіб з

інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб про виплату грошової компенсації

 

I. Загальні положення

1.1.  Комісія щодо  розгляду  заяв членів сімей загиблих,  осіб з інвалідністю та внутрішньо    переміщених    осіб   про  виплату  грошової    ( далі – Комісія )   створюється   за     рішенням виконавчого комітету.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, постановами Кабінету Міністрів України від 19.10.2016р. № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», від 28.03.2018р. № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» та  від 18.04.2018р. №280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».

 

ІІ. Склад Комісії. Форма роботи

2.1.  Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Склад Комісії затверджуються рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області.

2.2.    Голова Комісії:

- здійснює керівництво її діяльністю;

- скликає засідання для прийняття рішення.

У разі відсутності голови Комісії його функції виконує заступник.

2.3. Секретар Комісії:

- готує необхідні матеріали для роботи Комісії;

- повідомляє членів Комісії про дату, час та місце проведення засідання;

- веде протокол засідання Комісії;

- зберігає матеріали про роботу Комісії.

2.4. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються її головою у разі потреби. Засідання Комісії вважаються правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

2.5. Комісія протягом п’яти робочих днів  з дня надходження подання  управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області розглядає його по суті і в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи  приймає рішення щодо  призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.

2.6. За наявності письмового клопотання Комісія може розглянути питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

 

ІІІ. Завдання та повноваження Комісії

3.1. Основним завданням Комісії є визначення права на отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення:

- членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання та особам з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС, та які перебувають на квартирному обліку;

- членам сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти), померли  та особам з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням в інших державах, та які перебувають на квартирному обліку і включені до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень.

- внутрішньо переміщеним особам, які брали  безпосередню участь в АТО/ООС та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи або учасниками бойових дій та перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання.

3.2.  До повноважень Комісії належить:

- перевірка наявності у особи статусу члена сім’ї особи, яка загинула, (пропала безвісти), померла, статусу особи з інвалідністю та учасника бойових дій;

- визначення категорії особи як члена сім’ї особи, яка загинула, (пропала безвісти), померла;

- перевірка складу сім’ї особи з інвалідністю та внутрішньо переміщеної особи;

- перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік ( в тому числі про включення до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень – для осіб з інвалідністю) членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісті), померла, особи з інвалідністю та внутрішньо переміщеної особи ;

- перевірка факту спільного або окремого проживання членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісті), померла та  внутрішньо переміщеної особи, які мають право на грошову компенсацію;

- перевірка перебування внутрішньо переміщеної особи на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

- прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;

- визначення розміру грошової компенсації;

- перевірка наявності майнових прав на нерухоме майно членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісті), померла, особи з інвалідністю та внутрішньо переміщеної особи, а також всіх членів родини, на яких розраховується грошова компенсація, або відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

- перевірка факту надання раніше одержувачу грошової компенсації або членам його сім’ї житла або виплати грошової компенсації за рахунок бюджетних коштів.

3.3. У разі прийняття рішення про призначення грошової компенсації Комісія одночасно визначає розмір такої компенсації, виходячи із встановлених нормативів.

3.4. Комісія протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про призначення і виплату грошової компенсації надсилає копію рішення заявнику із зазначенням суми належної йому грошової компенсації, а також Департаменту  соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

3.5. У разі відмови в призначенні грошової компенсації Комісія надсилає заявнику копію відповідного рішення із зазначенням підстав для його прийняття протягом трьох робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

3.6.  Рішення Комісії про відмову у призначенні грошової компенсації або  щодо призначення належної заявнику суми грошової компенсації може бути оскаржене  до суду. 

 

 

Міський голова                                                                                                                   Ігор САПОЖКО 

Коментарі