Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

Відповідно до ст.64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Броварська міська рада формує списки присяжних по місту Бровари для Броварського міськрайонного суду.

Список присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України.

У зв’язку з тим, що 09.02.2020року закінчуються повноваження присяжних зі списку, затвердженого рішенням Броварської міської ради Київської області №501-25-07 від 09.02.2017 року, необхідні кандидатури присяжних.

Відповідно до ст.65 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду.

Не підлягають включенню до списків  присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2)які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

 

Також доводимо до відому, що статтею 68 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» передбачені гарантії прав присяжних:

1. Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

3. На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

 

Заява приймається до 29 грудня 2019 року у Центр обслуговування «Прозорий офіс» відділ документообігу та звернень громадян, який знаходиться за адресою: м. Бровари вул. Гагаріна, 18, тел: 5-32-47.

До заяви додається:

  • копія паспорту;

  • копія ідентифікаційного коду;

  • довідка з місця роботи (копія трудової книжки);

  • медична довідка про проходження обов’язкового психіатричного огляду;

  • довідка про не судимість.

Коментарі