Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до Детального плану

території VI житлового району. І етап.

Схема планування території (із змінами)

 

 

Розглянувши подання начальника управління містобудування та архітектури Броварської міської ради Київської області від 22.08.2019 р. № 300, враховуючи лист власника земельної ділянки на території VI житлового району в м. Бровари Київської області – Малого Приватного Підприємства "СЕА" від 07.08.2019 р. № 23, керуючись ст. 12 Закону України "Про основи містобудування", ст. 10, ст. 16, ст. 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та архітектури Броварська міська рада Київської області

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Доручити виконавчому комітету Броварської міської ради Київської області внести зміни до Детального плану території VI житлового району.  І етап. Схема планування території, затвердженого рішенням Броварської міської ради Київської області від 14.06.2007р. № 363-22-05 (із змінами).

2. Фінансування робіт з розроблення змін до детального плану території здійснити за рахунок коштів власника земельної ділянки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Резніка О.В.

 

 

Секретар міської ради                                                 П.І.Бабич                          

 

 

 

 

м. Бровари

від  26  вересня  2019 р.

1579-61-07 

 

 

Прогнозовані правові, економічні та екологічні наслідки   внесення змін до Детального плану території VI житлового району. І етап. Схема планування території (із змінами)

 

У відповідності до ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою внесення змін до видів функціонального використання територій в частині деталізації розміщення об'єктів містобудування окремої території в VI житловому районі Броварською міською радою прийнято рішення 26.09.2019 р. № 1579-61-07 "Про внесення змін до Детального плану території VI житлового району. І етап. Схема планування території".

Розробка змін до містобудівної документації надасть можливість  продовжити формування зони сервісного обслуговування вздовж Об'їзної дороги. Крім цього, пожвавлення інвестиційної діяльності та зростаючого попиту на земельні ділянки під виробничі об'єкти, логістичні комплекси тощо. Під об'єкти такого типу практично вичерпані  територіальні ресурси існуючих промислових зон міста, а також тих, що були намічені генпланом як резервні, що викликає необхідність пошуку вільних територій. Враховуючи такий позитивний чинник місцеположення зони, як наявність Об'їзної дороги, зазначені території є привабливими для інвестиційних вкладень та надають можливість динамічного розвитку території,  створення додаткових робочих місць, визначити довгострокове використання території з урахуванням комплексу соціальних, економічних, екологічних та інших чинників у тісному зв'язку з планами стратегічного та економічного розвитку міста. Критерієм внесення змін до Детального плану території VI житлового району у видах функціонального використання окремих територій та забезпечення ефективності реалізації проектних рішень Генерального плану м. Бровари є розміщення поряд з об'єктами сервісного обслуговування екологічно безпечних виробничих підприємств. Аналіз екологічного стану території свідчить про те, що територія забудови в екологічному відношенні сприятлива для об'єктів обслуговування та екологічно безпечних виробничих підприємств. В складі проекту внесення змін до містобудівної документації передбачено обов'язкове розроблення розділу "Охорона навколишнього природного середовища", який є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в зв'язку із внесенням змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Функціональне використання території сервісного обслуговування повинно забезпечити комплексність забудови вздовж Об'їзної дороги, створить необхідні правові та економічні умови розвитку землекористування, попередження негативних наслідків нераціонального використання території. Такий підхід дозволяє реалізувати пріоритетність екологічних аспектів, створити сприятливі передумови в економічному розвитку міста.

З метою формування здорового і комфортного середовища проживання та забезпечення охорони природного середовища в межах території, що проектується, буде запропонована раціональна планувальна організація території з  ув'язкою планувальних обмежень.

Таким чином, планувальна організація зазначеної частини території VI житлового району сформує єдине взаємопов'язане сельбищно-виробниче утворення.

       

                                                        Управління містобудування та архітектури

                                                        Броварської міської ради Київської області

 

Коментарі