Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

Додатковий проект

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до «Міської цільової програми захисту

населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру, забезпечення

пожежної безпеки на 2017-2021 роки»

 

На виконання Кодексу цивільного захисту України, розглянувши подання начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами від 03.09.2019  № 14-07/61, керуючись п.22 ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань регламенту, правопорядку, депутатської етики та інформаційної політики і комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Броварська міська рада Київської області

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до «Міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017-2021 роки» (далі – Програма):

1.1 слова «відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами» читати «відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами»;

1.2 встановити додатково фінансування по Програмі в сумі 15.0 тис. гривень, у зв’язку з чим виклавши додаток в новій редакції, що додається.

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради Київської області передбачити кошти на реалізацію заходів Програми.

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  міського голову.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                      П.І. Бабич

 

 

м.Бровари

від _________

____________

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення

«Про внесення змін до «До міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017-2021 роки»

 

У зв’язку із зміною назви відділу слова «відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами» читати «відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами». Також у зв’язку з отриманням по гуманітарній допомозі спеціалізованого автомобіля (автомобіля швидкої допомоги) для постановки на облік потрібно додатково виділення коштів в сумі 15,0 тис. гривень.

 

Було:

Передбачувані обсяги фінансування програми по рокам

№ п/п
 

Перелік заходів програми

Строки вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієн-товні обсяги фінан-сування), тис. гривень

1

Забезпечення засобами індивідуального захисту, приборами радіаційної і хімічної розвідки керівного складу, складу оперативної групи та розрахунково-аналітичної групи цивільного захисту міста.

2017 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

50,0

2018

15,0

2019

10,0

2020

10,0

2021

15,0

2

Провести обстеження захисної споруди цивільного захисту  (заглибленого пункту управління керівника цивільного захисту міста - міського голови)  по вул.. Гагаріна, 15

2018-2021

УЖКГ

 

Міський бюджет

 

3

Створення матеріального резерву для запобігання, локалізації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків міського рівня (у відповідності до затвердженої номенклатури).

2017 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Фінансове управління

Підприємства життє-забезпечення міста

Міський бюджет

1900,0

2017

300,0

2018

400,0

2019

400,0

2020

400,0

2021

400,0

4

Капітальний ремонт захисної споруди ЗОШ № 2 по вул.. В.Вликого, 6

2017 - 2021

Управління освіти і науки Броварської міської ради

Міський бюджет

800,0

5

Пропаганда безпеки життєдіяльності населення міста, навчання громадян основам безпечної поведінки, правилам пожежної безпеки в побуті та громад-ських місцях через засоби масової ін.-формації, соціальну рекламу та прове-дення масових громадських заходів

2017 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

25,0

2017

5,0

2018

5,0

2019

5,0

2020

5,0

2021

5,0

6

Організація та проведення Дня цивільного захисту, змагань юних рятувальників за програмою «Школа безпеки» в загальноосвітніх закладах міста та змагань міських і обласних команд «Юних пожежних дружин»

2017 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

20,0

2018

5,0

2019

5,0

2020

5,0

2021

5,0

Всього, у тому числі:

 

 

 

2795,0

                - міський бюджет

 

 

 

2795,0

 

Буде:

Передбачувані обсяги фінансування програми по рокам

№ п/п
 

Перелік заходів програми

Строки виконання заходу

Виконавці

Джерела фінан-сування

Орієнтов-ні обсяги фінансу-вання), тис. грн

1

Забезпечення засобами індивідуального захисту, приборами радіаційної і хімічної розвідки керівного складу, складу оператив-ної групи та розрахунково-аналітичної групи цивільного захисту міста.

2017 -2021

Відділ з питань НС та взаємодії з правоохоронними органами

Міський бюджет

50,0

2018

15,0

2019

10,0

2020

10,0

2021

15,0

2

Провести обстеження захисної споруди цивільного захисту  (заглибленого пункту управління керівника ЦЗ міста - міського голови)  по вул.. Гагаріна, 15

2018-2021

УЖКГ

 

Міський бюджет

 

3

Створення матеріального резерву для запобігання, локалізації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків міського рівня (у відповідності до затвердженої номенклатури).

2017 - 2021

Відділ з питань НС та взаємодії з правоохоронними органами Фінансовеуправ-ління

Підприємства життєзабезпечення міста

Міський бюджет

1900,0

2017

300,0

2018

400,0

2019

400,0

2020

400,0

2021

400,0

4

Капітальний ремонт захисної споруди ЗОШ № 2 по вул.. В.Вликого, 6

2017 - 2021

Управління освіти і науки Броварської міської ради

Міський бюджет

800,0

5

Пропаганда безпеки життєдіяльності насе-лення міста, навчання громадян основам безпечної поведінки, правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях через засоби масової інформації, соціальну рекламу та проведення масових громадських заходів

2017 - 2021

Відділ з питань НС та взаємодії з правоохоронними органами

Міський бюджет

25,0

2017

5,0

2018

5,0

2019

5,0

2020

5,0

2021

5,0

6

Організація та проведення Дня цивільного захисту, змагань юних рятувальників за програмою «Школа безпеки» в загально-освітніх закладах міста та змагань міських і обласних команд «Юних пожежних дружин»

2017 - 2021

Відділ з питань НС та взаємодії з правоохоронними органами

Міський бюджет

20,0

2018

5,0

2019

5,0

2020

5,0

2021

5,0

7

Постановка на облік спеціалізованого автомобіля - автомобіля швидкої допомоги

2019

Відділ з питань НС та взаємодії з правоохоронними органами

Міський бюджет

15,0

Всього, у тому числі: міський бюджет

 

 

 

2810,0

 

 

Начальник відділу з питань

надзвичайних  ситуацій та взаємодії

з правоохоронними органами                                                                                                П.В. Приказчик

Коментарі