Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

  БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09.07.2019  № 798

м. Бровари

  

Про внесення змін та доповнень до

Положення про координаційну раду

учасників антитерористичної

операції при виконавчому комітеті

Броварської міської ради

  

З метою підвищення якості організації роботи по взаємодії координаційної ради учасників антитерористичної операції з міською владою, на підставі протоколу загальних зборів координаційної ради учасників антитерористичної операції при виконавчому комітеті Броварської міської ради від 31.05.2019 та керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Положення про координаційну раду учасників антитерористичної операції при виконавчому комітеті Броварської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 14.03.2017 року № 184, а саме викласти в новій редакції пункт 4.5.1 та доповнити розділ 4 пунктом 4.5.5 наступного змісту:

- 4.5.1. систематичної відсутності члена координаційної ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази). Поважними причинами відсутності на засіданні ради визнаються: хвороба члена ради, перебування на роботі, перебування у відрядженні або навчанні, важкі сімейні обставини;

- 4.5.5. Координаційна рада на своєму засіданні заслуховує доповідь секретаря ради про роботу проведену протягом звітного року та надає їй оцінку. При визнанні результатів роботи Координаційної ради задовільними, термін повноважень ради продовжується на наступний період.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови виконавчого комітету Броварської міської ради Виноградова Л.М.

 

 

В.о. міського голови,

заступник міського голови                                                                                                      Резнік О.В.

Коментарі