Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

34 проект

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Про встановлення місцевих податків і зборів

на території м. Бровари на 2020 рік

 

Розглянувши подання фінансового управління Броварської міської ради, керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статей 10, 12, 265, 266, 267, 268, 274, 293  Податкового Кодексу України зі змінами та доповненнями, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Броварська міська рада Київської області

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити, що на території м. Бровари справляються наступні місцеві податки і збори:

податок на майно;

єдиний податок;

туристичний збір.

2. Визначити наступні особливості справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Бровари:

2.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку,  податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України.

2.2. Пільги із сплати податку

2.2.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

2.2.2. Звільняються від оподаткування:

а) об'єкти нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Бровари та закріплені за комунальними підприємствами, створеними Броварською міською радою, на праві господарського відання або на праві оперативного управління;

в) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

г) об'єктижитлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

ґ) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

д) гуртожитки;

е) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

є) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

ж) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

з) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

і) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

2.2.3. Пільги для фізичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за переліком, згідно додатку 1 до рішення Броварської міської ради.

2.3. Ставка податку.

2.3.1. Ставки податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюється у розмірі  0,5  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) за 1 кв. метр бази оподаткування.

2.3.2. Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)року за 1 кв. метр бази оподаткування.

3. Визначити, що транспортний податок в м. Бровари справляється у розмірі та в порядку, встановленому ст.267 Податкового кодексу України.

4. Встановити наступні особливості справляння туристичного збору на території міста Бровари:

4.1. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.

4.2. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту

268.5 статті 268 Податкового кодексу України, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсоток - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення, визначених пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

4.3. Справляння збору здійснюється:

4.3.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами.

4.3.2. Квартирно - посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

4.3.3. Юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Броварською міською радою справляти збір на умовах відповідного договору.

5. Встановити такі особливості справляння земельного податку на території міста Бровари:

5.1. Ставка податку за земельні ділянки встановлюється у наступному розмірі:

5.1.1. за земельні ділянки, зайняті житловим фондом (в тому числі  житловим фондом об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжно-житлових комплексів), автостоянками для зберігання особистих  транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами – 0,03 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

5.1.2. за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

- у розмірі 2 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

5.1.3. за інші земельні ділянки – 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

5.1.4. за один гектар лісових земель - 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

5.2. Встановити, що на території міста Бровари застосовуються пільги щодо сплати земельного податку, встановлені в розділі XII Податкового кодексу України.

5.2.1. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2;

5.2.2. Всі інші визначення щодо земельного податку у відповідності до розділу ХII Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

6. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

6.1. для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) періоду;

6.2. для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру  мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду.

6.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

7. Всі інші визначення щодо місцевих податків і зборів здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

8. Фінансовому управлінню Броварської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної податкової служби.

9. Це  рішення  набирає  чинності з 01.01.2020 року.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Сапожка І.В.

 

 

Міський  голова                                                                                                                            І.В. Сапожко

 

 

м. Бровари

____________

____________

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів

 на території м. Бровари на 2020 рік».

  

Відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

До місцевих податків та зборів належать: податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (об’єкти житлової та нежитлової нерухомості), транспортний податок та податок на землю), єдиний податок та два збори: збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

У разі не встановлення рішення органом місцевого самоврядування місцевих податків та зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Податкового кодексу України, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території м. Бровари на 2020 рік» спричинить втрати доходної частини бюджету міста

 

 

В.о. начальника фінансового управління                                                                                  Н.І. Кріпак

Коментарі