Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

проект

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання дозволу на створення

органу самоорганізації населення

«Вуличний комітет «Вулиця Виноградна»

 

Розглянувши заяву ініціативної групи мешканців міста Бровари про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення – «Вуличний комітет «Вулиця Виноградна», керуючись ст.9 Закону України «Про органи самоорганізації населення», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту, правопорядку, депутатської етики та інформаційної політики та постійної комісії з питань комунальної власності, приватизації, житлово-комунального господарства та благоустрою, Броварська міська рада Київської області:

 

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл на створення органу самоорганізації населення в місті Бровари  «Вуличний комітет «Вулиця Виноградна».

2.Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення «Вуличний комітет «Вулиця Виноградна»  визначити:

2.1. створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2.2.задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

2.3.участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

3.Визначити територію органу самоорганізації населення в межах вулиці Виноградна у місті Бровари. 

4.Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності надаються такі повноваження :

4.1.представляти разом з депутатами інтереси жителів у місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;

4.2.сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевої ради та її виконавчих органів, розпоряджень міського голови, рішень прийнятих місцевими референдумами;

4.3.вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста та проектів місцевого бюджету;

4.4.організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою,озеленення та утримання в належному стані двору, обладнання дитячого та спортивного майданчика, з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуються інші форми залучення населення;

4.5.здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають в будинках, на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

4.6.організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

4.7.надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

4.8.сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

4.9.розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

4.10.вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчанням, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

4.11.сприяти депутатам місцевої ради в організації зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

4.12.інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів рішень з найважливіших питань.

5.Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення в межах своїх повноважень здійснюють міська рада та її виконавчі органи.

6.Вуличний комітет обирається  терміном на строк повноважень Броварської  міської ради.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської

ради – Бабича П.І.

 

 

Міський голова                                                                                                       І.В. Сапожко

 

 

м. Бровари

від  ___________ 2019 року

№ ____________

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення

  

«Про надання дозволу на створення

органу самоорганізації населення

«Вуличний комітет «Вулиця Виноградна»

 

 

Керуючись ст.9 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Броварської міської ради Київської області від 11.11.2004 року «Про органи самоорганізації населення в місті Бровари», на підставі заяви ініціативної групи «Про створення вуличного комітету» від 07.03.2019 року № 9-5-О-549, враховуючи рішення конференції представників вулиці Виноградної міста Бровари по створенню органу самоорганізації населення (вуличного комітету) з метою вирішення питань, що зачіпають інтереси мешканців відповідної території  і віднесені чинним законодавством України до відання вуличного комітету, пропонується винести даний проект рішення на чергову сесію Броварської міської ради Київської області.

 

 

Секретар міської ради                                                                                               П.І. Бабич

 

Коментарі