Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

БРОВАРСЬКА   МІСЬКА  РАДА КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

РІШЕННЯ

 

від 12.03.2019  № 310 

м. Бровари

 

Про внесення змін в додаток 10 до

рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради Київської області

від 24.12.2013 № 638

  

Розглянувши подання начальника управління інспекції та контролю від 05.03.2019, керуючись п.п. 7 п. а статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

 

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни в додаток 10 до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від  24.12.2013 № 638 «Про затвердження  інформаційних карток адміністративних послуг», виклавши додаток 10 в новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 16.05.2017 № 301 «Про внесення змін до рішення виконкому від 24.12.2013 № 638».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Резніка О.В.

 

 

 Міський голова                                                                                              І.В. Сапожко

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради Київської області

від 12.03.2019  №310

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ  ПОСЛУГИ

дозвіл на видалення дерев, кущів, газонів і квітників у

населених пунктах

 (назва адміністративної послуги)

 

Виконавчий комітет Броварської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

 

1.

 

 

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

відділ надання адміністративних послуг центру обслуговування «Прозорий офіс»

2.

 

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг

07400, Київська обл.,

м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, каб. 114

3.

 

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг

Прийом/видача документів

понеділок – четвер  з 8.00 до 17.00

п’ятниця - з 8.00 до 15.00

без перерви

4.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративних послуг

 

телефон  (04594) 5-66-16, факс (04594) 4-61-87

сайт: brovary-rada.gov.ua

елек. пошта – bmr_dc@ukr.net

 

Структурний підрозділ, відповідальний за надання послуги

відділ з питань екології та природокористування виконавчого комітету Броварської міської ради

 

5.

Місцезнаходження структурного підрозділу

м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, каб. 101

6.

Інформація щодо режиму роботи структурного підрозділу

Понеділок – четвер з 08.00 до 17.00

п’ятниця – з 08.00 до 15.45

перерва з 12.00 до 12.45

7.

Телефон/факс, адреса електронної пошти та електронна адреса структурного підрозділу

т\ф (04594) 7-22-24

 елек. пошта – [email protected]

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

8.

Закони України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; стаття 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; стаття 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

9.

Акти Кабінету Міністрів України

Порядок видалення  дерев, кущів, газонів і квітників  у населених пунктах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045

10.

Акти центральних органів виконавчої влади

«Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України», затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105; Методика визначення відновної вартості зелених насаджень, затверджена наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 № 127, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.06.2009 № 549/16565

11.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Рішення виконавчого комітету від 16.11.2018  № 824 «Про утворення комісій і рад по сприянню в роботі виконкому та затвердження їх складу»

(із змінами); Правила благоустрою міста Бровари, затверджені рішенням Броварської міської ради від 22.04.2010  №  1498-82-05

 Умови отримання адміністративної послуги

12.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Реалізація генерального плану розвитку населеного пункту;
- реконструкція або капітальний  ремонт об'єкта благоустрою;
- знесення аварійних,  сухостійних і  фаутних  дерев,  а  також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;
- ліквідація аварійної ситуації   на    інженерних мережах населеного пункту;
- відновлення світлового режиму  в  житловому приміщенні, що затіняється деревами;
- проведення ремонтних та  експлуатаційних  робіт  в  охоронній зоні повітряних ліній електропередачі,  на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-,  теплопостачання та водовідведення,  телекомунікаційній і кабельній електромережі;
- досягнення деревом вікової межі;
- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
- ліквідація наслідків стихійного    лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;
- будівництво об’єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

13.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява на ім
’я міського голови юридичної або фізичної особи про  видалення зелених насаджень.

2.Копія паспорта фізичної особи (для фізичних осіб), документ, що підтверджує повноваження особи щодо подання заяви.

3.Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

4.Копія Державного акту на право власності земельною ділянкою.

5.Копія документа, підтверджуючого право власності (користування) земельною ділянкою, на якій розташовані зелені насадження, про видалення яких звернулась особа.

6.Копія плану земельної ділянки М 1:500, на якій знаходяться зелені насадження що підлягають видаленню.

7.При будівництві об’єкта архітектури:

- наявність копії повідомлення про початок виконання будівельних робіт замовником, зареєстрованого відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, - копії декларації про початок виконання будівельних робіт або копії дозволу на виконання будівельних робіт.

8.Схема розміщення зелених насаджень, які підлягають видаленню,  на земельній ділянці, яка перебуває у власності, в оренді.

9.Копія документа про сплату відновної вартості зелених насаджень (після прийняття рішення виконавчого комітету Броварської міської ради про надання дозволу на видалення зелених насаджень), за виключенням наступних випадків, коли сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться:

- реконструкція або капітальний ремонт об'єкта благоустрою;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

- ліквідація аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

- досягнення деревом вікової межі;

- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

- ліквідація наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

- будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій).

14.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення подає заяву (або уповноваженим представником  за дорученням) та перелік документів до центру надання адміністративних послуг особисто або поштою

15.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно

У разі платності

15.1.

Нормативно–правові акти, на підставі яких стягується плата

-

15.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

16.

Строк надання адміністративної послуги

42 календарних днів

17.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.Подання неповного пакета документів, необхідних для одержання послуги, згідно із встановленим вичерпним переліком. 2.Виявлення в документах, поданих заявником невідповідностей. 3.Відмова Державної екологічної інспекції в Київській області у погоджені акта

18.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету  Броварської міської ради

19.

Способи отримання відповіді ( результату)

Особисто заявником (або уповноваженим представником за дорученням), або поштою

20.

Примітка

Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах передбачена сплата відновної вартості  зелених насаджень, які видаляються. Відновна вартість зелених насаджень, які видаляються, встановлюється Комісією відповідно до Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом  мінжитлокомунгоспу від12.05.2009 р. № 127.

 

 

Міський голова                                                                                            І.В.Сапожко

 

Коментарі