Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

проект 44

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку міста Бровари

 на 2019 рік

  

Керуючись пп.22 п.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари на 2019 рік (додається).

2.Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам міської ради та виконавчого комітету, підприємствам, установам та організаціям міста забезпечити виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Бровари на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Резніка О.В.

 

 

Міський голова                                                                           І.В. Сапожко

 

 

м. Бровари

від___________

№____________

 

Пояснювальна записка до проекту рішення

« Про затвердження Програми  соціально-економічного та культурного  розвитку міста Бровари на 2019 рік»

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари на 2019 рік є документом, у якому на основі аналізу розвитку міста у попередній період, визначаються пріоритети та завдання соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари на 2019 рік та заходи щодо реалізації державної політики, що спрямовані на забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення та підвищення конкурентоспроможності економіки міста.

Показники соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2019 рік базуються на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася за останні роки, який здійснено на підставі статистичних даних  головного управління статистики у Київській області та оперативних даних підприємств міста, та  прогнозних розрахунках головних управлінь, відділів, а також підприємств і організацій за результатами їх діяльності у 2018 році.

До Програми окремим додатком включені Пропозиції щодо обсягів фінансування міських програм, які передбачається реалізувати у 2019 році. Фінансування заходів міських програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету.

Організацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет та  структурні підрозділи, які надали пропозиції до її розділів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Броварською міською радою за поданням виконавчого комітету Броварської міської ради.

 

 

Начальник управління економіки

та інвестицій                                                                             М.В. Загуменний

Коментарі