Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

Від 27.11.2018 року № 851

м. Бровари

 

 

Про схвалення Міської  Програми

по забезпеченню пільгових категорій

населення міста Бровари лікарськими

 засобами та медичними виробами

на 2019 рік

 

Розглянувши подання директора Комунального некомерційного підприємства Броварської міської ради "Броварський міський  центр первинної медико-санітарної допомоги"  від 19.11.2018 року № 1009, відповідно до ст.89, 91 Бюджетного кодексу України, п.22  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійної комісії з гуманітарних питань, виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Схвалити Міську Програму по по забезпеченню пільгових категорій населення міста Бровари лікарськими засобами та медичними виробами на 2019 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Виноградову Л.М.

 

 

Міський  голова                                               І.В.Сапожко

 

 

 

                                                               Схвалено рішенням     

                                                                        виконавчого комітету

                                                  Броварської міської ради

                                      Київської області

                                                                        від 27.11.2018 року № 851

                                                                                         

  

Міська програма

по забезпеченню пільгових категорій населення міста Бровари лікарськими засобами та медичними виробами

на 2019 рік

 

1. Вступ

В теперішній час окремі громадяни, у разі хвороби, інвалідності, у випадку втрати годувальника, багатодітні та малозабезпечені сім`ї потрапляють під негативний вплив ринкових процесів, через незалежні від них життєві обставини. Іноді вони не мають достатніх коштів для повного забезпечення лікарськими засобами та потребують надання необхідної допомоги в закупівлі деяких препаратів та виробів медичного призначення.

 

2. Мета Програми

Частково забезпечити безоплатно і на пільгових умовах лікарськими засобами, у разі амбулаторного лікування, окремі категорії громадян згідно  Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» відповідно до додатку 1 та додатку 2 до даної  Постанови,  окрім дітей віком від 0-6 років (виключення для дітей учасників АТО).

Частково забезпечити лікарськими засобами осіб з орфанними захворюваннями, відповідно до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

Частково забезпечити медичними виробами  осіб з інвалідністю, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 року №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами», а саме:

- дітей з інвалідністю, хворих на цукровий діабет І-типу, тест-смужками для вимірювання рівня цукру в крові, голками для введення інсуліну та ланцетами;

- дітей і дорослих з інвалідністю підгузками або високопоглинальними прокладками, або пеленками;

- хворих з онкостомою - калоприймачами;

- хворих з інвалідністю по потребі забезпечити урологічними катетерами.

 

3. Очікувані результати

Отримання допомоги на придбання лікарських засобів та медичних виробів для населення, що покращить його медичне забезпечення та гарантуватиме належні умови для підтримання здоров`я.

 

4. Основні заходи спрямовані на забезпечення реалізації Програми

Здійснювати відшкодування аптекам відповідно до положення про Порядок  повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів згідно додатку  до Програми  за частково або повністю безоплатний відпуск лікарських засобів окремим пільговим категоріям, відповідно до Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»,  особам з орфанними захворюваннями, відповідно до Закону України  "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та відповідно до переліку орфанних захворювань, затвердженого наказом МОЗ України від 30.12.2015 року  №919 «Про внесення змін до Переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування».

Здійснювати відшкодування аптекам за відпуск медичних виробів пільговим категоріям на підставі медичного висновку та форми первинної облікової документації №169/о «Картка забезпечення технічними та іншими засобами» згідно з наказом МОЗ України від 12.02.2013 року №109 «Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами та Інструкцій щодо їх заповнення», а також при наданні особою  копії посвідчення про інвалідність.

Рецепт на лікарські засоби із відшкодуванням повної або часткової вартості можуть  отримати у лікаря Комунального некомерційного підприємства Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі - КНП БМР БМЦ ПМСД) лише пацієнти, що зареєстровані в м. Бровари та уклали декларацію про вибір лікаря.

 

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів місцевого бюджету затверджується Броварською міською радою в складі видатків місцевого бюджету на 2019 рік.

Орієнтовний  обсяг потреби на фінансування  даної  Програми наведено в таблицях 1,2,3 і складає  12 300 000 грн.:

- Постанова КМУ від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» – 9 500 000 грн.;

- Постанова КМУ від 03.12.2009 року №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами»  – 2 700 000 грн.;

-  Забезпечення хворих з орфанними захворюваннями – 100 000 грн.

                                                                                                     

  Таблиця 1.

Пільгове забезпечення відповідно до Постанови КМУ №1303 від 17.08.1998 р.

№ п/п

Перелік груп населення, що підлягають пільговому забезпеченню

Кількість осіб, що підлягає пільговому забезпеченню

Орієнтовна потреба в фінансуванні, грн.

 

100 % відшкодування до Додатку 1 Постанови КМУ №1303  від 17.08.1998р.

1.

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та учасники АТО

2920

1 050 000

 

Дітей з інвалідністю відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

560

 

Інші групи населення з переліку Додатку 1 до Постанови КМУ від 17.08.1998 №1303

4820

 

 

 

                                                                                Продовження таблиці 1

 

50 % відшкодування до Додатку 1 Постанови КМУ №1303 від 17.08.1998р.

2.

Особи з інвалідністю І-ІІ групи відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

3838

500 000

 

 

 

100 % відшкодування до Додатку 2 Постанови КМУ №1303 від 17.08.1998р.

3.

Онкологічні захворювання, що потребують хіміотерапії

70

5 700 000

Онко (паліативна допомога)

100

4.

Стан після пересадки органів і тканин

7

2 250 000

Діабет (цукровий і нецукровий)

2900

Стан після операції протезування клапанів серця

75

Хвороба Паркінсона

102

Ревматизм

406

Ревматоїдний артрит

444

Системний гострий вовчак

31

Бронхіальна астма

336

Хвороба Бехтерєва

30

Післяопераційний гіпотиреоз

651

Шизофренія та епілепсія

433

Інші захворювання з Додатку 2 до Постанови КМУ від 17.08.1998 №1303

371

 

Всього

 

9 500 000

 

 

Таблиця 2.

Пільгове забезпечення відповідно до Постанови КМУ №1301 від 03.12.2009 р.

 

№ п/п

Медичні вироби (назва)

Кількість осіб

Кошти на одну особу на рік, грн.

Потреба в фінансуванні, грн.

 

100 % відшкодування до Постанови КМУ №1301 від 03.12.2009 р.

1.

 

Підгузки для дітей

60

720 шт. х 9 грн. = 6 480 грн.

(де 9 грн. - середня вартість підгузка, забезпечення 2 шт. на добу)

1 104 200

Підгузки для дорослих

70

365 шт. х 28 грн. =10 220 грн.

(де 28 грн. - середня вартість підгузка, забезпечення 1 шт. на добу)

2.

Калоприймачі № 30

19

360 шт. х 59 грн.=21 240 грн.

(де 60 грн. - середня вартість калоприймачів)

403 600

3.

Катетери урологічні

4

1440 шт. х 4,92 грн.=7 080 грн.

(де 4,92 грн. - середня вартість катетора урологічного)

 

 

28 320

4.

 

Тест-смужки

53

1440 шт. (29 упаков.х 475грн. = 13 775 грн.)

1 163 880

Голки для введення інсуліну

53

400 шт. х 11,20 грн. = 4 480 грн.

Ланцети

53

1440 шт. х 3,25 грн. = 3 705 грн.

 

Всього

 

 

2 700000

 

 

Таблиця 3.

Пільгове забезпечення відповідно до Переліку орфанних захворювань, затвердженого Наказом МОЗ України №919 від 30.12.2015 р.

 

№ п/п

Перелік груп населення, що підлягають пільговому забезпеченню

Кількість осіб, що підлягає пільговому забезпеченню

Орієнтовна потреба в фінансуванні, грн.

1.

Орфанні захворювання

92

100 000

 

Всього

 

100 000

  

6. Показники ефективності

Показниками ефективності реалізації Програми будуть системні позитивні зміни у стані здоров`я громадян певних категорій та осіб з орфанними захворюваннями, а також постійна турбота та увага міської влади до стану здоров`я мешканців міста.

 

 

Керуючий справами виконкому                             К.В.Кузнєцов

 

м. Бровари  2019

 

                                                   Додаток до  Міської програми

                                                   по забезпеченню пільгових категорій населення

                                                   міста Бровари лікарськими засобами

                                                   та медичними виробами на 2019 рік

 

                                                       

ПОРЯДОК

повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів

1. Цей порядок визначає механізм повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів суб’єктам господарювання,  які уклали Договір на повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів та проводять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, розташованим  в м. Бровари, перелік яких визначається КНП БМР БМЦ ПМСД.

2. Дія порядку поширюється на відшкодування вартості лікарських засобів групам  населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами відпускаються безоплатно або на пільгових умовах наведених в таблицях 1,2,3  Міської програми  по забезпеченню лікарськими засобами  та медичними виробами окремих категорій населення міста Бровари на 2019 рік.

3. З метою раціонального використання бюджетних коштів ціни на лікарські засоби  за одиницю товару для відшкодування  повинні становити не більше 10 %  від закупівельної  ціни без урахування ПДВ.

4. Рецепти на лікарські засоби виписуються лікарями КНП БМР БМЦ ПМСД.

5. Лікарські засоби для відшкодування виписуються на рецептурних бланках форми №1. Рецепт, що виписується на рецептурному бланку форми №1, повинен бути оформлений згідно правил виписки рецептів відповідно до наказу  МОЗ України від 19.07.2005 року №360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків»  та мати штамп "Вартість підлягає відшкодуванню".

6. Медичні працівники, які мають право виписувати рецепти, є відповідальними за призначення хворому лікарських засобів та додержання правил виписування рецептів. Рецепти виписуються хворому за наявності

відповідних показань з обов’язковим записом про призначення лікарського засобу в медичній документації.

7. Строк дії рецепту становить 30 календарних днів з моменту його видачі крім випадків, передбачених законодавством, та зберігається у суб’єкта господарювання протягом трьох років .

8. Суб’єкт господарювання, який здійснює відпуск лікарських засобів за пільговими рецептами,  двічі на місяць складає реєстр відпущених лікарських засобів (далі - реєстр), в якому вказані пільгові категорії та рецепти до них. Стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його торговельна назва, дозування та  форма випуску, номер та дата виписки рецепту, прізвище лікаря, що виписав рецепт, кількість відпущених упаковок, закупівельна ціна, відсоток націнки, роздрібна ціна, сума, що підлягає відшкодуванню за звітний період.

9. Суб’єкт господарювання відповідно до реєстру складає акт виконаних робіт, в якому зазначається період, за який відпущені лікарські засоби, сума до відшкодування без ПДВ, ПДВ, загальна сума до відшкодування.

10. Відшкодування суб’єкту господарювання зазначеної в акті суми розпорядник коштів перераховує в п’ятнадцятиденний термін з дня отримання звіту (згідно умов договору).

 

 

Керуючий справами виконкому                                             К.ВКузнєцов

 

Коментарі