Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

 БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 Від 27.11.2018 року № 850

м. Бровари

 

 

  Про схвалення Програми діяльності та

  фінансової підтримки Комунального

  некомерційного підприємства   Броварської

  міської ради "Броварський міський  центр первинної

  медико-санітарної допомоги" на 2019 рік

 

Розглянувши подання директора Комунального некомерційного підприємства Броварської міської ради "Броварський міський  центр первинної медико-санітарної допомоги"  від 19.11.2018 року № 1011, відповідно до ст.89, 91 Бюджетного кодексу України, п.22  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійної комісії з гуманітарних питань, виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

 

В И Р І Ш И В:

  

1.Схвалити Програму діяльності та фінансової підтримки Комунального       некомерційного підприємства Броварської міської ради "Броварський міський  центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2019 (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Виноградову Л.М.

 

 

Міський  голова                                                                 І.В.Сапожко

  

                                                                   СХВАЛЕНО

                                                                   рішенням виконавчого комітету

                                                                   Броварської міської ради

                                                                   Київської області

                                                                   від 27.11.2018 року №850

 

 

ПРОГРАМА

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» НА 2019 РІК

 

1. Загальні положення

 

Броварський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги є Комунальним некомерційним підприємством Броварської міської ради Київської області, що здійснює медичне обслуговування населення міста Бровари Київської області, в тому числі з надання невідкладної допомоги та забезпечує роботу лікувально-допоміжних кабінетів (фізіотерапевтичних для дорослого та дитячого населення, кабінету масажу та кабінету ЛФК для дитячого населення, функціональної діагностики, оглядових кабінетів, денних стаціонарів) з метою надання доступної, своєчасної та якісної медичної допомоги.

 

Центр створений за рішенням Броварської міської ради Київської області від 07.07.2013 року №972-36-06 як Комунальний заклад Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  рішенням Броварської міської ради  від 09.11.2017 року №726-34-07 заклад реорганізований шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство  Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі – Центр).

 

Відповідно до Статуту, Центр  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і Статутом, затвердженим рішенням Броварської міської ради Київської області від 21.12.2017 року № 772-36-07.

 

Завданням центру є:

 

  • забезпечення населення міста комплексними та інтегрованими послугами зі всебічної, безперервної і орієнтованої на пацієнта первинної медичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращенні якості життя. 

 

 

 

2. МетаПрограми

 

Центр здійснює медичне обслуговування населення з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення в 2019 році на території міста Бровари заходів (крім послуг гарантованих Наказом МОЗ України від 19.03.2018 року № 504), спрямованих на:

 

-  надання населенню міста доступної, своєчасної, якісної та ефективної невідкладної допомоги та забезпечення роботи лікувально-допоміжних служб (денні стаціонари, кабінети функціональної діагностики, оглядові кабінети, фізіотерапевтичні кабінети, кабінет ЛФК); 

 

-  проведення заходів з попередження та своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності, покращення якості життя населення міста.

 

 

 

3. Заходи з виконання Програми

 

Основними завданнями та заходами на виконання Програми на постійній основі є:

 

3.1. Надання кваліфікованої медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної.

 

3.2. Проведення  впровадження  нових форм та методів профілактики, діагностики,  лікування та реабілітації.

 

3.3. Забезпечення роботи денних стаціонарів для  надання медичної допомоги, ширше використання можливості для лікування хворих в денних стаціонарах.

 

3.4. Проведення інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя.

 

3.5. Проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення.

 

3.6. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємства.

 

3.7 Проведення матеріального заохочення працівників Центру з метою підвищення рівня кваліфікації спеціалістів та покращення медичного обслуговування населення.

 

Виконавцем Програми є Центр.

 

 

 

4. Джерела фінансування  Програми

 

4.1. Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, затверджених в бюджеті міста на 2019 рік згідно з Додатками 1, 2.

 

4.2. Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів місцевого бюджету затверджується Броварською міською радою Київської області в складі видатків місцевого бюджету на 2019 рік.

 

4.3. Орієнтовний  обсяг потреби на фінансування  даної  Програми наведено в Додатку 1 і складає  15 906 300 тис.грн.

 

 

 

5. Очікувані результати

 

 5.1. У результаті виконання Програми жителі міста Бровари отримують кваліфіковану, доступну,  якісну,  невідкладну  допомогу.

 

 5.2.  Своєчасне надання невідкладної допомоги.

 

 5.3. Проведення повноцінного обстеження на первинному рівні з метою виявлення хвороб.

 

5.4. Зменшення потреби у госпіталізації хронічних хворих на вторинному рівні.   

 

5.5. Використання пріоритетних форм лікування хворих (денні стаціонари) центру. 

 

 5.6. Проведення профілактичних заходів, щодо запобігання виникнення захворювань та збереження здоров’я.

 

 5.7. Забезпечення лікування хворих у фізіотерапевтичних кабінетах та кабінеті ЛФК.

 

 5.8. Проведення профілактичних онкологічних оглядів жінок в оглядових кабінетах центру.

 

 

 

Керуючий справами виконкому                             К.В.Кузнєцов

 

 

м. Бровари    2019 рік

 

 

Додаток 1

                                              до Програми діяльності фінансової  підтримки

                                              КНП БМР "БМЦ ПМСД" на 2019 рік     

 

 

Витрати на 2019 рік

Сума  (тис.грн)

 

Фінансова підтримка програми

15906,3

Витрати всього на 2019 рік

15906,3

1. Поточні видатки

13939,5

1.1. Заробітна плата та нарахування

12207,5

1.2. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

351,0

1.3. Медикаменти та перевязувальні матеріали

164,1

1.4. Оплата послуг (крім комунальних)

66,5

1.5. Оплата комунальних послух та енергоносіїв

1147,6

1.6. Інші поточні видатки

2,8

2. Капітальні видатки

1966,8

2.1. Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини №7 (вул.Київська,292)

1966,8

 

 

 Керуючий справами виконкому                                   К.В.Кузнєцов

 

 

                                            Додаток 2

                                            до Програми діяльності та фінансової підтримки

                                            КНП БМР "БМЦ ПМСД" на 2019 рік

 

Планування по Програмі діяльності та фінансової підтримки                                          КНП БМР "БМЦ ПМСД" на 2019 рік

 

№ п/п

 

Потреба у фінансуванні на 2019 рік (тис.грн.)

План показників діяльності на 2019 рік

1

2

3

4

1.

Програма: Програма діяльності та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Броварської міської ради "Броварський міський центр первинної медико - санітарної допомоги"                                                                   КФК 080800

15906,3

 

2.

Мета: забезпечення  громадян  міста у 2019 році доступною, своєчасною, якісною та ефективною невідкладною допомогою,  та наданням допомоги лікувально-допоміжних служб (денні стаціонари, кабінетів функціональної діагностики, оглядових кабінетів, фізіотерапевтичних кабінетів, кабінету ЛФК).

 

 

3.

Завдання: Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою. Організація, надання невідкладної медичної допомоги та роботи допоміжних служб (денні стаціонари, кабінетів функціональної діагностики, оглядових кабінетів, фізіотерапевтичних кабінетів, кабінету ЛФК), у визначеному законодавством порядку, проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення.

 

 

4.

Показники діяльності:

 

 

 

Кількість ліжок денних стаціонарів

 

20

 

Кількість хворих пролікованих в денних стаціонарах

 

1500

 

Кількість виїздів невідкладної допомоги

 

8000

 

Навантаження на 1 бригаду невідкладної допомоги

 

11,0

 

Число осіб, яких було обстежено в кабінетах функціональної діагностики

 

13550

 

Число осіб пролікованих в фізіотерапевтичних  кабінетах

 

4800

 

Число осіб пролікованих  в кабінеті ЛФК

 

720

 

Число осіб оглянутих в оглядових кабінетах

 

2000

5.

ВСЬОГО:

15906,3

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                   К.В.Кузнєцов

 

Коментарі