Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ


Про затвердження Програми фінансової підтримки
комунального підприємства Броварської міської ради
«Оздоровчо-реабілітаційний центр»
на 2018-2019 роки


Розглянувши подання директора комунального підприємства Броварської міської ради «Оздоровчо-реабілітаційний центр» від 21.08.2018 № 69, керуючись пп.22 п.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань та постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Броварська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради «Оздоровчо-реабілітаційний центр» на 2018-2019 роки (додається).
2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради передбачити кошти на реалізацію заходів Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Виноградову Л. М.

 

 

Міський голова                                                                                                         І. В. Сапожко

 

 

м.Бровари
від 27 вересня 2018 року
№ 1067-45-07

 

 

Додаток
до рішення Броварської міської ради
від 27.09.2018р. №1067-45-07

 

ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради "Оздоровчо-реабілітаційний центр"
на 2018-2019 роки

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Броварська міська рада

2

Розробник Програми

Комунальне підприємство Броварської міської ради "Оздоровчо-реабілітаційний центр"

3

Співрозробники програми

Броварська міська рада

4

Відповідальний виконавець програми

Комунальне підприємство Броварської міської ради "Оздоровчо-реабілітаційний центр"

5

Учасники програми

Броварська міська рада,

Комунальне підприємство Броварської міської ради "Оздоровчо-реабілітаційний центр"

6

Термін реалізації програми

 2018- 2019

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет м. Бровари

 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, в тому числі з них коштів: місцевих бюджетів

В межах коштів передбачених в кошторисах видатків

 

1.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма


Для забезпечення виконання завдань та напрямків, передбачених в установчих документів, що сприятиме покращенню умов для надання якісних послуг мешканцям міста, комунальне підприємство нерідко потребує фінансової підтримки, яке сприятиме більш ефективному використанню комунального майна, оновленню виробничих засобів для його безперебійного функціонування та розвитку, зміцненню матеріально-технічної бази підприємства та забезпечення повної та своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємства та проведення розрахунків з комунальних послуг. Основними причинами в наданні фінансової підтримки стали: невідповідність рівня встановлених тарифів на послуги підприємства економічно обґрунтованим плановим витратам на їх надання; недостатність обігових коштів для належного утримання підприємства з метою надання безпечних оздоровчих послуг населенню міста; діючі тарифи на комунальні послуги.

2.Загальні положення

Одним із найважливіших завдань держави в забезпеченні соціального захисту населення, турботи про здоров'я дітей та дорослих є реалізація права населення на оздоровлення та відпочинок. Разом з тим саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров'я дітей та дорослих, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, а особливо дітей під час навчання, сприяє розвитку хронічних захворювань.
З метою профілактики хронічних захворювань, зміцнення здоров’я мешканців міста, формування здорового способу життя Комунальне підприємство «Оздоровчо-реабілітаційний центр» надає спектр оздоровчих та реабілітаційних послуг.
Основним напрямком роботи комунального підприємства на сьогодні залишається вжиття заходів для реалізації якісних, оздоровчих та безпечних послуг населенню та гостям міста.

3.Мета програми

Мета програми:
- забезпечення стабільності роботи та безперебійної діяльності комунального підприємства міста відповідно до його функціонального призначення;
- створення сприятливих умов для якісного відпочинку, оздоровлення та реабілітації мешканців міста;
- розвиток оздоровчого-реабілітаційного закладу та сприяння матеріально-технічного забезпечення, створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування відвідувачів у даному закладі;
виконання зобов'язань по розрахунках за спожиті комунальні послуги (електропостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення) та недопущення заборгованості та нарахувань по заробітній платі, платі за енергоносії та комунальні послуги.

4. Завдання програми

Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде надаватися фінансова допомога:
- покращення якості оздоровлення та реабілітації мешканців міста, в першу чергу дітей та дорослих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- поліпшення матеріально-технічного забезпечення оздоровчо-реабілітаційного закладу та підвищення його престижу;
- утримання в безпечному стані та оновлення інженерних мереж, обладнання для безперебійної діяльності;
- забезпечення безперебійної роботи підприємства (недопущення випадків припинення постачання електричної енергії та газопостачання)
- утримання в належному стані будівель (проведення поточного ремонту, капітального ремонту та інше).

5. Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, коштів отриманих від надання платних послуг та інших джерел, не заборонених законодавством.
Головним розпорядником коштів визначити виконавчий комітет Броварської міської ради, одержувачем бюджетних коштів є КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр».
Обсяги фінансування Програми відображені у додатку до Програми, протягом періоду дії Програми суми можуть бути скореговані.

6. Очікувані результати

Виконання програми дасть змогу:
- збільшити кількість мешканців, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, у тому числі дітей та дорослих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- створити умови для покращення якості оздоровчо-реабілітаційних послуг;
- зміцнити матеріально-технічну базу підприємства ;
- утримувати в належному стані будівлю підприємства(проведення поточного ремонту, капітального ремонту та інше);
- утримувати в безпечному стані інженерні мережі та обладнання підприємства;
- забезпечити безперебійну повноцінну роботу підприємства та належне надання оздоровчих послуг мешканцям Броварів;
- запобіганню банкрутства підприємства.

 

 

Міський голова                                                                                                       І.В.Сапожко

 

 

Додаток до  Програми фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради «Оздоровчо-реабілітаційний центр» на 2018-2019 роки

від  27.09.2018 р.№ 1067-45-07

  

КОШТОРИС ВИДАТКІВ

на 2018 рік

№ п/п

Зміст заходів по програмі

Обсяги фінансування та період

Джерело фінансування

2018 рік

 

1.

Заробітна плата

1 500 000

Місцевий бюджет

2.

Енергопостачання

 

210 000

Місцевий бюджет

3.

Газопостачання

650 000

Місцевий бюджет

4.

Водопостачання та водовідведення

40 000

Місцевий бюджет

                                    Всього

2 400 000

 

 

 

 

Міський  голова                                                                                                   І. В. Сапожко

Коментарі