Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

Додатковий проект 2
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я


Про внесення змін до «Міської цільової програми
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної
безпеки на 2017-2021 роки»


Розглянувши подання начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 05.09.2018 № 14-07/57, на виконання Кодексу цивільного захисту України та на виконання пункту 3.10. Обласної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 27.04.2018 року №401-21-VIІ, керуючись ст. 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації комісії з питань регламенту, правопорядку, депутатської етики та інформаційної політики і комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Броварська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до розділу 6 «Міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017-2021 роки» затвердженої рішенням Броварської міської ради від 15.08.2017 №636-31-07, доповнивши пунктами в наступній редакції:
«6.13. Створення міської системи оповіщення керівного складу органів управління міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області та населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків: 6.13.1. Підготовка проекту міської системи централізованого оповіщення (МСЦО) у місті. 6.13.2. Закупка обладнання, монтаж і введення в експлуатацію міської системи централізованого оповіщення МСЦО у місті. 6.13.3. Експлуатаційно-технічне обслуговування міської системи централізованого оповіщення (МСЦО) у місті після вводу в експлуатацію. 6.13.4. Забезпечення функціонування міської системи централізованого оповіщення (МСЦО) у місті після вводу в експлуатацію.»

2. Внести зміни до додатку «Міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017-2021 роки», «Передбачувані обсяги фінансування програми по рокам» затвердженої рішенням Броварської міської ради від 15.08.2017 №636-31-07, виклавши його в новій редакції (додається).

3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради передбачити кошти на реалізацію заходів Програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Голубовського Г.П.

 


Міський голова                                                                                                      І.В.Сапожко

 

 


м.Бровари
____________
____________

 

 

Додаток до програми

Затверджено

рішенням Броварської міської ради

від  ____________  № __________

 

Передбачувані обсяги фінансування програми по рокам

№ п/п

Перелік заходів програми

Строки вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієн-товні обсяги фінан-сування), тис. гривень

1.

Забезпечення засобами індивідуального захисту, приборами радіаційної і хімічної розвідки керівного складу, складу оперативної групи та розрахунково-аналітичної групи цивільного захисту міста.

2017 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

50,0

2018

15,0

2019

10,0

2020

10,0

2021

15,0

2.

Провести обстеження захисної споруди цивільного захисту  (заглибленого пункту управління керівника цивільного захисту міста - міського голови)  по вул. Гагаріна, 15

2018-2021

УЖКГ

 

Міський бюджет

 

3.

Створення матеріального резерву для запобігання, локалізації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків міського рівня (у відповідності до затвердженої номенклатури).

2017 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Фінансове управління

Підприємства життє-забезпечення міста

Міський бюджет

1800,0

2017

300,0

2018

300,0

2019

400,0

2020

400,0

2021

400,0

4.

Капітальний ремонт захисної споруди ЗОШ № 2 по вул. В.Великого, 6

2017 - 2021

Управління освіти і науки Броварської міської ради

Міський бюджет

800,0

5.

Пропаганда безпеки життєдіяльності населення міста, навчання громадян основам безпечної поведінки, правилам пожежної безпеки в побуті та громад-ських місцях через засоби масової ін.-формації, соціальну рекламу та прове-дення масових громадських заходів

2017 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

25,0

2017

5,0

2018

5,0

2019

5,0

2020

5,0

2021

5,0

6.

Організація та проведення Дня цивільного захисту, змагань юних рятувальників за програмою «Школа безпеки» в загальноосвітніх закладах міста та змагань міських і обласних команд «Юних пожежних дружин»

2017 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

20,0

2018

5,0

2019

5,0

2020

5,0

2021

5,0

7.

Створення міської системи централізованого оповіщення МСЦО у місті та забезпечення її функціонування

 

 

 

 

7.1.

Підготовка проекту міської системи централізованого оповіщення МСЦО

2018 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет (на 1 МСЦО - 100,0 тис.грн)

100,0

2018

100,0

2019

-

2020

-

2021

-

7.2.

Закупка обладнання, монтаж і введення в експлуатацію міської системи централізованого оповіщення МСЦО

2018 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет (на 1 МСЦО - 500,0 тис.грн)

500,0

2018

-

2019

500,0

2020

-

2021

-

7.3.

Експлуатаційно-технічне обслуговування міської системи централізованого оповіщення (МСЦО) у місті після вводу в експлуатацію

2018 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет (на 1 МСЦО - 50,0 тис.грн.)

150,0

2019

50,0

2020

50,0

2021

50.0

7.4.

Забезпечення функціонування міської системи централізованого оповіщення (МСЦО) у місті після вводу в експлуатацію

2018 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

150,0

2019

50,0

2020

50,0

2021

50.0

8.

Придбання сучасного пожежно-технічного озброєння, спорядження, приладів розвідки надзвичайних подій та ситуацій, засобів освітлення та зв’язку, аварійно-рятувального обладнання (пневматичного та гідравлічного, тощо)

2018 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

172,0

2019

172,0

9.

Організувати проведення щорічних районних фестивалів дружин юних пожежників, приймати участь у проведенні обласних фестивалів (перевезення команд, нагородження, тощо)

2018 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

18,0

2018

-

2019

6,0

2020

6,0

2021

6,0

Всього, у тому числі:

 

 

 

3785,0

                - міський бюджет

 

 

 

3785,0

 

 

Міський голова                                                                                                        І.В.Сапожко

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення «Про внесення змін до «Міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017-2021 роки»

 

Відповідно до листа Київської обласної державної адміністрації від 01.08.2018 року №01.1-15/1130 «Про розгляд проекту цільової програми з питань цивільного захисту» та листа Броварського районного управління ГУ ДСНС України в Київській області від 31.08.2018 року №16/476 «Щодо вдосконалення технічного оснащення 5-ДПРЗ м. Бровари» доповнивши Програму завданнями щодо створення міської системи централізованого оповіщення у місті прошу внести зміни у додаток до програми виклавши його у новій редакції:

№ п/п

Перелік заходів програми

Строки вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування), тис. гривень

 

Було

Буде

 

1.

Забезпечення засобами індивідуального захисту, приборами радіаційної і хімічної розвідки керівного складу, складу оперативної групи та розрахунково-аналітичної групи цивільного захисту міста.

2017 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

50,0

50,0

 

2018

15,0

15,0

 

2019

10,0

10,0

 

2020

10,0

10,0

 

2021

15,0

15,0

 

2.

Провести обстеження захисної споруди цивільного захисту  (заглибленого пункту управління керівника цивільного захисту міста - міського голови)  по вул. Гагаріна, 15

2018-2021

УЖКГ

 

Міський бюджет

 

 

 

3.

Створення матеріального резерву для запобігання, локалізації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків міського рівня (у відповідності до затвердженої номенклатури).

2017 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами Фінансове управління Підприємства життє-забезпечення міста

Міський бюджет

1900,0

1800,0

 

2017

300,0

300,0

 

2018

400,0

300,0

 

2019

400,0

400,0

 

2020

400,0

400,0

 

2021

400,0

400,0

 

4.

Капітальний ремонт захисної споруди ЗОШ № 2 по вул. В.Великого, 6

2017 - 2021

Управління освіти і науки Броварської міської ради

Міський бюджет

800,0

800,0

 

5.

Пропаганда безпеки життєдіяльності населення міста, навчання громадян основам безпечної поведінки, правилам пожежної безпеки в побуті та громад-ських місцях через засоби масової ін.-формації, соціальну рекламу та прове-дення масових громадських заходів

2017 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

25,0

25,0

 

2017

5,0

5,0

 

2018

5,0

5,0

 

2019

5,0

5,0

 

2020

5,0

5,0

 

2021

5,0

5,0

 

6.

Організація та проведення Дня цивільного захисту, змагань юних рятувальників за програмою «Школа безпеки» в загальноосвітніх закладах міста та змагань міських і обласних команд «Юних пожежних дружин»

2017 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

20,0

20,0

 

2018

5,0

5,0

 

2019

5,0

5,0

 

2020

5,0

5,0

 

2021

5,0

5,0

 

7.

Створення міської системи централізованого оповіщення МСЦО у місті та забезпечення її функціонування

 

 

 

 

 

 

7.1.

Підготовка проекту міської системи централізованого оповіщення МСЦО

2018 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет (на 1 МСЦО - 100,0 тис.грн)

 

100,0

 

2018

 

100,0

 

2019

 

-

 

2020

 

-

 

2021

 

-

 

7.2.

Закупка обладнання, монтаж і введення в експлуатацію міської системи централізованого оповіщення МСЦО

2018 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет (на 1 МСЦО - 500,0 тис.грн)

 

500,0

 

2018

 

-

 

2019

 

500,0

 

2020

 

-

 

2021

 

-

 

7.3.

Експлуатаційно-технічне обслуговування міської системи централізованого оповіщення (МСЦО) у місті після вводу в експлуатацію

2018 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет (на 1 МСЦО - 50,0 тис.грн.)

 

150,0

 

2019

 

50,0

 

2020

 

50,0

 

2021

 

50.0

 

7.4.

Забезпечення функціонування міської системи централізованого оповіщення (МСЦО) у місті після вводу в експлуатацію

2018 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

 

150,0

 

2019

 

50,0

 

2020

 

50,0

 

2021

 

50.0

 

8.

Придбання сучасного пожежно-технічного озброєння, спорядження, приладів розвідки надзвичайних подій та ситуацій, засобів освітлення та зв’язку, аварійно-рятувального обладнання (пневматичного та гідравлічного, тощо)

 

2018 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

 

172,0

 

2019

 

172,0

 

9.

Організувати проведення щорічних районних фестивалів дружин юних пожежників, приймати участь у проведенні обласних фестивалів (перевезення команд, нагородження, тощо)

2018 - 2021

Відділ з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохо-ронними органами

Міський бюджет

 

18,0

 

2018

 

-

 

2019

 

6,0

 

2020

 

6,0

 

2021

 

6,0

 

Всього, у тому числі:

 

 

 

2795,0

3785,0

 

                - міський бюджет

 

 

 

2795,0

3785,0

 

 

Проект рішення міської ради про внесення змін до Програми сприятиме  забезабезпеченню оперативного оповіщення керівного складу міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області, населення міста про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та підвищенню готовності аварійно - рятувальних служб міста до проведення аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт на об’єктах та системах життєзабезпечення міста.

 

Начальник відділу з питань надзвичайних  

ситуацій, цивільного захисту населення,

мобілізаційної, оборонної роботита взаємодії

з правоохоронними органами                                                                           П.В.Приказчик

Коментарі