Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

БРОВАРСЬКА   МІСЬКА   РАДА    КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  25.07.2018   № 126-ОД

м. Бровари

 

 

 

 

Про організацію особистого прийому

громадян у виконавчому комітеті

Броварської міської ради

 

 

З метою удосконалення порядку і підвищення ефективності проведення особистого прийому громадян, керуючись статтею 40 Конституції України, статтею 22 Закону України “Про звернення громадян”, пункту 17 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 ”Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ”

 

1. Затвердити порядок проведення особистого прийому громадян у виконавчому комітеті Броварської міської ради Київської області (Додаток1).

2.Проводити прийом громадян згідно з розпорядженням міського голови  від  25.07.2018  № 125 – ОД  “ Про затвердження графіку особистого прийому громадян керівництвом виконавчого комітету Броварської міської ради ”.

3. Затвердити “ Графік попереднього запису на особистий прийом громадян” (Додаток 2).

4. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови: від 12.09.2017 №195 – ОД  “Про організацію особистого прийому громадян у виконкомі Броварської міської ради”

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кузнєцова К.В.

 

 

Міський голова                                                                    І.В. Сапожко

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до

розпорядження міського

голови

від 25.07.2018  № 126-ОД

 

 

П О Р Я Д О К

проведення особистого прийому громадян

у виконавчому комітеті  Броварської міської ради

Київської області

 

 

  1. Міський голова, заступники міського голови, керуючий справами здійснюють особистий прийом громадян відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян» згідно з розподілом обов’язків, а у разі прибуття на особистий прийом до заступників міського голови – незалежно від розподілу обов’язків.
  2.  Для оперативного розгляду пропозицій, заяв і скарг на прийом можуть залучатися керівники відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів.
  3. Прийом громадян проводиться щоденно, крім вихідних і святкових днів, у приміщенні (вул. Гагаріна, буд.15) згідно із графіком особистого прийому, затвердженим розпорядженням міського голови.
  4. Запис на прийом здійснює працівник відділу  роботи із зверненнями громадян Центру надання адміністративних послуг та  роботи із зверненнями громадян виконавчого комітету Броварської міської ради згідно з розпорядженням міського голови  та графіком попереднього запису на особистий  прийом громадян. В день прийому міського голови, його заступників та керуючого справам виконкому запис на прийом до приймаючого не проводиться.
  5. Громадяни в усній або письмовій  формі особисто повідомляють суть пропозиції, заяви чи скарги. Якщо  громадянин звертається не особисто, а через уповноважену особу, ці повноваження мають бути оформлені відповідно до чинного законодавства.
  6. Працівник відділу всебічно вивчає питання,  з яким громадяни мають намір  звертатись на особистому прийомі до міського голови, його заступників та керуючого справами виконкому, здійснює запис на прийом або дає відповідні роз’яснення стосовно шляхів подальшого  їх вирішення.
  7. Працівник відділу готує списки осіб, які записані на особистий  прийом та реєстраційно-контрольні картки особистого прийому, добірку матеріалів, якщо заявник з цього питання звертався до виконавчого комітету Броварської міської ради раніше, а також іншу довідкову інформацію та  запрошує  керівників відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів для надання  пропозицій щодо шляхів вирішення порушених питань.
  8. Відділ  роботи із зверненнями громадян Центру надання адміністративних послуг та  роботи із зверненнями громадян  виконавчого комітету Броварської міської ради  забезпечує:

- Позачерговий прийом Героїв Радянського союзу, Героїв соціалістичної праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, інвалідів, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня»;

- Своєчасне інформування осіб, які записались на особистий прийом, про перенесення часу чи дня прийому міського голови, його заступників та керуючого справам виконкому в разі їх відсутності у визначений   графіком прийому день.

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                 К.В.Кузнєцов

 

Коментарі