Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

РІШЕННЯ 

Від 26.06.2018  № 434

м.Бровари

 

 

 

      Про затвердження Положення

      про видачу довідок громадянам

 

З метою вирішення питання щодо упорядкування процесу видачі довідок громадянам, відповідно до вимог Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про адміністративні послуги», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про громадянство України», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (з наступними змінами та доповненнями), Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 та інших нормативних актів, у зв’язку з відсутністю законодавчого регулювання отримання громадянами довідок про склад сім’ї та з місця проживання, керуючись статтями 37-1, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Броварської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення про видачу довідок громадянам, що мешкають у місті Бровари (додаток № 1).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Кузнєцова К.В.

 

Виконуючий обов’язки

міського голови-заступник міського голови                           Г.П.Голубовський                                                                    

 

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради

Від 26.06.2018 № 434

 

ПОЛОЖЕННЯ

про видачу довідок по склад сім’ї та /або зареєстрованих у житловому приміщенні

осіб та місце фактичного проживання

 

1. Загальні положення

1.1.   Це Положення про видачу довідок громадянам (далі - Положення) регулює механізм видачі довідок громадянам України, які фактично проживають або зареєстровані у місті Бровари Київської області.

1.2.   Видача довідок здійснюється відділом реєстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Броварської міської ради, комунальними підприємствами «ЖЕК-1», «ЖЕК-2», «ЖЕК-3», «ЖЕК-4», «ЖЕК-5», головами ОСББ та житлово-експлуатаційними організаціями, які обслуговують житлові будинки, що розміщені на території міста Бровари - відповідно до їх повноважень.

1.3.   Довідка — документ, який містить опис та підтвердження юридичних та біографічних фактів конкретної особи (громадянина). Довідка видається на підставі документів, визначених цим Положенням та зазначає персональні дані громадян, адресу їх проживання/реєстрації та інше.

2. Порядок видачі довідок

2.1.   Довідки видаються на підставі цього Положення, при наданні документів, вказаних у цьому Положенні, відділом реєстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Броварської міської ради, комунальними підприємствами «ЖЕК-1», «ЖЕК-2», «ЖЕК-3», «ЖЕК-4», «ЖЕК-5», головами ОСББ та житлово-експлуатаційними організаціями, які обслуговують житлові будинки, що розміщені на території міста Бровари - відповідно до їх повноважень.

2.2.   Довідки (згідно встановлених форм) видаються на вимогу громадянина України особисто при пред’явленні паспорта громадянина України та інших, необхідних для цього документів. Довідки про:

-        реєстрацію місця проживання особи - відділом реєстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Броварської міської ради;

-        реєстрацію місця перебування особи - відділом реєстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Броварської міської ради;

-        зняття з реєстрації місця проживання - відділом реєстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Броварської міської ради;

-        склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб - відділом реєстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Броварської міської ради, комунальними підприємствами «ЖЕК-1», «ЖЕК-2», «ЖЕК-3», «ЖЕК-4», «ЖЕК-5» - за територіальністю;

-        склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та займані ними приміщення - комунальними підприємствами «ЖЕК-1», «ЖЕК-2», «ЖЕК-3», «ЖЕК- 4», «ЖЕК-5» - за територіальністю;

-        склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (кімнаті, кімнатах) у гуртожитку, та займані ними приміщення - комунальними підприємствами «ЖЕК-1», «ЖЕК-2», «ЖЕК-3», «ЖЕК-4», «ЖЕК-5» - за територіальністю;

-        про фактичне місце проживання померлого (за наявності письмової вимоги установи Пенсійного фонду України) - відділом реєстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Броварської міської ради, комунальними підприємствами «ЖЕК-1», «ЖЕК-2», «ЖЕК-3», «ЖЕК-4», «ЖЕК-5», головами ОСББ та житлово- експлуатаційними організаціями, які обслуговують житлові будинки, що розміщені на території міста Бровари відповідно до їх повноважень.

-        про реєстрацію за місцем проживання громадянина на день смерті – відділом реєстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Броварської міської ради.        

Довідки видаються громадянам відповідно за сталими формами.

2.3.   Для видачі довідок громадяни надають наступні документи:

2.3.1. довідка про реєстрацію місця проживання особи:

-        документ, що посвідчує особу заявника (паспорт, свідоцтво про народження, посвідка на постійне проживання в Україні тощо).

2.3.2. довідка про реєстрацію місця перебування особи:

-        документ, що посвідчує особу заявника (паспорт, свідоцтво про народження, посвідка на постійне проживання в Україні тощо).

2.3.3. довідка про зняття з реєстрації місця проживання:

-        документ, що посвідчує особу заявника (паспорт, свідоцтво про народження, посвідка на постійне проживання в Україні тощо).

2.3.4. довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку

осіб:

-        документ, що посвідчує особу заявника та інших осіб, що зареєстровані у житловому приміщенні (паспорт, свідоцтво про народження, посвідка на постійне проживання в Україні тощо);

-        документ про право власності на житлове приміщення (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, тощо).

2.3.5. довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та займані ними приміщення:

-        документ, що посвідчує особу заявника та інших осіб, що зареєстровані у житловому приміщенні (паспорт, свідоцтво про народження, посвідка на постійне проживання в Україні тощо);

-        документ про право власності на житлове приміщення (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, тощо).

2.3.6. довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (кімнаті, кімнатах) у гуртожитку, та займані ними приміщення:

-        документ, що посвідчує особу заявника та інших осіб, що зареєстровані у житловому приміщенні (паспорт, свідоцтво про народження, посвідка на постійне проживання в Україні тощо);

-        документ про право власності на житлове приміщення (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, тощо).

2.3.7. довідка про фактичне місце проживання померлого:

-        документ, що посвідчує особу заявника та інших осіб, що зареєстровані у житловому приміщенні (паспорт, свідоцтво про народження, посвідка на постійне проживання в Україні тощо);

-        документ про право власності на житлове приміщення (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, тощо);

 

-        письмова вимога установи Пенсійного фонду України про надання відповідної інформації;

-        акт депутата Броварської міської ради про фактичне місце проживання померлого, засвідчений у встановленому поряду та скріплений печаткою Броварської міської ради;

-        свідоцтво про смерть померлого.

2.3.8. довідка про реєстрацію за місцем проживання громадянина на день смерті:

-        документ, що посвідчує особу заявника та інших осіб, що зареєстровані у житловому приміщенні (паспорт, свідоцтво про народження, посвідка на постійне проживання в Україні тощо);

-        свідоцтво про смерть померлого.

2.4. Для отримання довідок необхідно подати документи в оригіналі. У разі відсутності повного пакету документів, визначених у цьому Положенні, довідка не видається.

3.      Прикінцеві положення

3.1.   Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішеннями виконавчого комітету Броварської міської ради.

Заступник міського голови-виконуюча

обов’язки керуючого справами

виконкому                                                                             Л.М.Виноградова                                                                 

Коментарі