Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 

від 26.06.2018  №432

м. Бровари

 

 

 

Про заходи  щодо

підготовки та організованого початку

2018-2019 навчального року у м. Бровари

 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту, «Про позашкільну освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р  «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 06 червня 2018 року № 348 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2018/2019 навчального року в Київській області», керуючись п. п.1 п. а ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення організованого початку 2018/2019 навчального року виконавчий комітет Броварської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити заходи щодо підготовки закладів освіти міста Бровари до організованого початку 2018-2019 навчального року, що додаються.
  2. Управлінню освіти і науки Броварської міської ради забезпечити виконання зазначених заходів.
  3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати фінансування цих заходів у межах  асигнувань, виділених на освіту  на 2018 рік.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Виноградову Л.М.

 

    

 

Виконуючий обов’язки

міського голови – заступник                                          Г.П. Голубовський

 

 

 

Додаток

         до рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради

Від 26.06.2018 № 432

 

 

ЗАХОДИ

щодо підготовки закладів освіти міста Бровари

до організованого  початку 2018/2019 навчального року  

 

1. Забезпечити підготовку закладів освіти до реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (далі – Концепція «Нова українська школа»):

1.1. продовжити роботу щодо створення освітнього простору в рамках Концепції «Нова українська школа»;

1.2. забезпечити підготовку початкових класів закладів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа»;

1.3. вжити заходів щодо проведення ремонтних робіт, закупівлі необхідного обладнання та дидактичних матеріалів для забезпечення навчання учнів початкової школи у рамках Концепції «Нова українська школа»;

1.4. забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників та підготовку вчителів 1-х класів до реалізації Концепції «Нова українська школа»;

1.5. забезпечити розширення мережі закладів освіти з профільним вивченням предметів природно-математичного циклу, іноземної філології;

1.6. забезпечити розширення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням та вихованням;

1.7. забезпечити розширення мережі гуртків закладів позашкільної освіти, зокрема національно-патріотичного спрямування;

1.8. забезпечити охоплення дітей з особливими потребами позашкільною освітою.

До 15 серпня 2018  року.

2. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», вжити відповідних заходів для повного охоплення дітей і молоді шкільного віку різними формами навчання.

До 09 вересня2018 року.

3. Провести організований набір учнів до 1-х та добір на вакантні місця учнів 2-11 класів, забезпечити ефективне комплектування класів у закладах загальної середньої освіти.

До 31 серпня 2018 року.

4. Вжити дієвих заходів для зменшення кількості дітей, які навчаються у другу зміну.

До 31 серпня 2018 року.

5. На виконання ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту» забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з неповних та багатодітних сімей, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

До 10 вересня 2018 року.

6. Продовжити роботу з питань організації інклюзивного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти, створення інклюзивно-ресурсних кімнат та медіатек.

Протягом року.

7. Забезпечувати архітектурну доступність приміщень закладів освіти міста для дітей з особливими потребами.

Протягом року.

8. Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 871-р «Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку», вжити заходів щодо розширення мережі закладів дошкільної освіти, упроваджувати різні форми дошкільної освіти (соціально-педагогічний патронат, групи короткотривалого перебування, групи вихідного дня); забезпечити повне охоплення дітей старшого дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти.

До 20 серпня 2018 року.

9. Ужити організаційних заходів для забезпечення закладів освіти міста педагогічними кадрами та створення належних умов для педагогічної діяльності; сприяти реалізації регіональних програм соціального захисту педагогів.

До 01 вересня 2018 року.

10. Продовжити роботу з підключення комп’ютерних комплексів закладів освіти міста до швидкісної мережі Internet.

До 23 серпня 2018 року.

11. Забезпечити проходження медичного огляду педагогічними працівниками, учнями закладів освіти міста відповідно до чинного законодавства України.

До 30 серпня 2018 року.

12. Здійснити комплексні роботи з підготовки приміщень і будівель закладів освіти до початку 2018/2019 навчального року та оформити відповідні акти.

До 15 серпня 2018 року.

13. Забезпечити проведення ремонтних робіт на харчоблоках закладів освіти, оновлення технологічного обладнання та посуду.

До 15 серпня 2018 року.

14. Забезпечити своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії згідно з укладеними договорами.

                                                                До 01 жовтня 2018 року.

15. Провести комплекс заходів з підготовки закладів освіти до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 навчального року та забезпечити стовідсоткову готовність до опалювального сезону.

До 01 вересня 2018 року.

16. Провести перевірку приладів обліку тепла і газу відповідно до чинних нормативно-правових актів.

До 01 жовтня 2018 року.

17. Вжити заходів для створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, забезпечити виконання правил пожежної та електробезпеки.

До 15 серпня 2018 року.

18. Передбачити кошти на придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа», у обсягах не нижче визначених постановою Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року № 237, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року № 929, Методичними рекомендаціями щодо використання коштів освітньої субвенції для придбання засобів навчання та навчального обладнання за напрямами, визначеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 929-р, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 19.01.2018 № 58, та забезпечити їх цільове використання.

До 30 липня 2018 року.

19. Забезпечити використання освітньої субвенції відповідно до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок використання бюджетних коштів.

Протягом року.

20. Провести стратегічну сесію працівників системи освіти м. Бровари.

Серпень 2018 року.

21. Організувати проведення Дня знань у закладах освіти міста усіх типів та форм власності.

01 вересня  2018  року.

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови –

виконуюча обовязки

керуючого справами виконкому                                              Л.М. Виноградова

Коментарі