Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕT 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.06.2018 № 99-ОД


Про внесення змін в додаток №1

до розпорядження від 25.01.2018

№ 12-ОД «Про облікову політику та

організацію бухгалтерського обліку на 2018 рік»

 


Відповідно  до  Закону  України   «Про  бухгалтерський  облік   та  фінансову  звітність  в  Україні» від  16.07.99р. № 996-ХІV , Типового  положення  з  бухгалтерської служби  бюджетної  установи  , затвердженого постановою  КМУ від  26.01.2011р. №59 , положень Національних (стандартів) бухгалтерського  обліку  в  державному  секторі  (далі – НП(С)БО) ,  Плану  рахунків  бухгалтерського  обліку  бюджетних  установ  ,  який  введено  в дію  наказом  Міністра  фінансів  України   від  31.12.2013 р. № 1203 та  з  метою  забезпечення  належного  ведення  бухгалтерського  обліку   у виконавчому  комітеті  Броварської  міської  ради  ,  своєчасного  надання  достовірної  інформації користувачам  фінансової  звітності , наказу  Міністерства  фінансів України  від 16.02.2017р. №236  та керуючись  статтею  42  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні» :

 

1.Внести  зміни  в додаток №1 до  розпорядження від  25.01.2018 № 12-ОД «Про  облікову  політику та  організацію  бухгалтерського  обліку  на  2018 рік» :

1.1 Доповнити  клас 2  «Фінансові  активи» підрозділ  «Грошові  кошти  на  рахунках»  наступним   пунктом :

2314/1-інші  рахунки в казначействі  (особові);

2314/2-інші  рахунки  в  казначействі  (рахунки  класу 3711);

2313/0/1-  реєстраційний  рахунок  загального  фонду  КПК  0218220;

2313/3/4- спеціальний  реєстраційний  рахунок  для  обліку  надходжень  спеціального  фонду  КПК 0218220;

2313/3/5-  спеціальний  реєстраційний  рахунок  для  обліку  надходжень  спеціального  фонду  КПК 0217670.

1.2 Доповнити  клас 5  «Капітал  та  фінансовий результат » підрозділ  «Цільове  фінансування  »  наступним  пунктом :

5411/5-Цільове  фінансування  розпорядників  бюджетних  коштів  КПК 0218220;

5411/6- Цільове  фінансування  розпорядників  бюджетних  коштів  КПК 0217670.

  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю  за  собою.

 

 

Виконуючий  обов’язки

 міського  голови -

заступник  міського  голови                                                                            Г.П.Голубовський

 

 

 

Коментарі