Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

РІШЕННЯ

Від 08.05.2018 року № 294

м.Бровари

 

 

 

 

Про затвердження змін до Положення

про координаційну раду учасників

антитерористичної операції при

виконавчому комітеті Броварської

міської ради

 

 

 

З метою підвищення якості організації роботи по взаємодії координаційної ради учасників антитерористичної операції з міською владою, керуючись рішенням відповідно до протоколу загальних зборів координаційної ради учасників антитерористичної операції при виконавчому комітеті Броварської міської ради від 27.04.2018 року та ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вирішив:

1. Затвердити зміни до Положення про координаційну раду учасників антитерористичної операції при виконавчому комітеті Броварської міської ради, виклавши положення в новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Броварської міської ради Кузнєцова К.В.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    І.В. Сапожко

 

 

 

 

 

  

Затверджено рішенням

виконавчого комітету

Броварської міської ради

від 08.05.2018 р. № 294

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про координаційну раду учасників антитерористичної
операції  при виконавчому комітеті Броварської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Координаційна рада учасників антитерористичної операції при виконавчому комітеті Броварської міської ради (далі — координаційна рада) є колегіальним, консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Броварської міської ради.

1.2.  Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Броварської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Броварського міського голови  і цим Положенням.

1.3. Метою діяльності координаційної ради є підтримка учасників антитерористичної операції та їх сімей в м. Бровари, налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевих ініціатив у підтримці учасників антитерористичної операції та їх сімей.

1.4. Зміни та доповнення до Положення про координаційну раду ухвалюються на засіданні координаційної ради та затверджуються рішеннями виконавчого комітету Броварської міської ради.

1.5. Координаційна рада здійснює свої повноваження на громадських засадах.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

2.1. Сфера повноважень координаційної ради розповсюджується на територію м. Бровари.

2.2. Завдання координаційної ради:

2.2.1. сприяння діяльності місцевих громадських організацій учасників антитерористичної операції у м. Бровари щодо організації та надання допомоги військовослужбовцям, демобілізованим військовослужбовцям, пораненим, іншим особам, які постраждали внаслідок бойових дій, сім’ям зазначених осіб та інших питань;

2.2.2. забезпечення взаємодії місцевих громадських організацій учасників антитерористичної операції у м. Бровари з органами виконавчої влади міста, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями на місцях, що опікуються питаннями ветеранів війни та учасників бойових дій;

2.2.3. ведення загального обліку волонтерських, благодійних та громадських організацій м. Бровари, що надають допомогу учасникам антитерористичної операції та їх сім'ям;

2.2.4. надання інформації органам державної влади та місцевого самоврядування стосовно необхідності надання пільг і допомоги, соціальної підтримки та реабілітації тих учасників антитерористичної операції та їх родин, які, внаслідок об'єктивних причин, ще не отримали офіційного підтвердження свого статусу;

2.2.5. сприяння росту довіри до органів місцевої влади та громадських організацій, що займаються допомогою учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, учасників антитерористичної операції;

2.2.6. формування позитивного ставлення населення міста до військовослужбовців-учасників антитерористичної операції та членів їх сімей;

2.2.7. розробка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації в місті державної політики щодо підтримки учасників антитерористичної операції та їх сімей;

2.2.8. подання органам місцевого самоврядування пропозицій та зауважень  щодо вирішення питань, пов’язаних з організацією та наданням допомоги військовослужбовцям, демобілізованим військовослужбовцям, пораненим, іншим особам, які постраждали внаслідок бойових дій, сім’ям зазначених осіб;

2.2.9. організація публічних заходів для обговорення актуальних питань щодо питань допомоги учасникам антитерористичної операції.

2.3. Координаційна рада має право:

2.3.1.  утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні групи, робочі групи тощо);

2.3.2.  залучати до роботи координаційної ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

2.3.3.  організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, форуми, наради, зустрічі, семінари з питань, що належать до її компетенції;

2.3.4.  отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2.3.5.  подавати Броварській міській раді та її виконавчому комітету пропозиції з питань, що належать до їх компетенції;

2.3.6.  запрошувати на засідання координаційної ради представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування м. Бровари, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності;

2.3.7.  вносити пропозиції до проектів рішень Броварської міської ради,  її виконавчого комітету, делегувати представників для виступу на засіданнях міської ради, виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції координаційної ради;

2.3.8.  розглядати на своїх засіданнях  питання  про виключення зі складу координаційної ради її членів, які регулярно (більше двох разів підряд), без поважних причин, не беруть участь у засіданнях координаційної ради, та вносити відповідні пропозиції виконавчому комітету Броварської міської ради; 

2.4.  рішення координаційної ради носять рекомендаційний характер і враховуються Броварською міською радою та її виконавчим комітетом при прийнятті рішень, що стосуються учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Бровари.

 

3. ФОРМУВАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

 3.1. До складу координаційної ради можуть входити учасники антитерористичної операції, бійці добровольчих батальйонів та особи, які проводять активну волонтерську діяльність;

3.2. Кількісний та персональний склад координаційної ради формується на загальних зборах учасників антитерористичної операції, шляхом голосування за кандидатури, які добровільно виявили бажання брати участь у роботі координаційної ради або внесені громадськими організаціями учасників антитерористичної операції м. Бровари, та затверджується рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради на підставі протоколу установчих зборів.

3.3.  До складу координаційної ради входять секретар та члени координаційної ради.

 

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

 

4.1. Члени координаційної ради мають право:

4.1.1. запитувати та одержувати документи та проекти документів Броварської міської ради, її виконавчого комітету (крім тих, що містять державну таємницю);

4.1.2. брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання координаційної ради, вносити пропозиції та зауваження;

4.1.3.  брати участь у голосуванні на засіданнях координаційної ради;

4.1.4. у разі незгоди із прийнятим рішенням координаційної ради висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання;

4.1.5.  пропонувати питання до порядку денного засідання координаційної ради;

4.2.  члени координаційної ради зобов'язані брати участь у всіх її  засіданнях;

4.3.  у разі неможливості через поважну причину бути присутнім на засіданні координаційної ради, член координаційної ради може викласти письмово свою думку, що долучається до протоколу засідання;

4.4. делегування права голосу члена координаційної ради іншим особам не допускається;

4.5. членство в координаційній раді може бути припинено шляхом голосування членів координаційній ради,  на підставі:

4.5.1. систематичної відсутності члена координаційної ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

4.5.2. повідомлення уповноваженої особи громадської організації про відкликання свого представника та припинення його членства в координаційній раді;

4.5.3. подання членом координаційної ради відповідної особистої заяви із зазначенням причин припинення членства.

4.5.4. Координаційна рада на своєму засіданні обирає представника сімей загиблих з кандидатів запропонованих членами сімей загиблих.

 

5. ДІЯЛЬНІСТЬ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

 

5.1. Члени координаційної ради обираються на загальних зборах учасників антитерористичної операції шляхом голосування, терміном на календарний рік з числа учасників антитерористичної операції, бійців добровольчих батальйонів та осіб, які проводять активну волонтерську діяльність. Секретар координаційної ради призначається із числа працівників юридичного відділу Броварського міськвиконкому керівником юридичного підрозділу. Повноваження координаційної ради можуть бути припинені за її рішенням, а також у разі виникнення підстав, передбачених чинним законодавством.

5.2.  Головуючий на засіданні координаційної ради:

5.2.1. обирається членами координаційної ради простою більшістю голосів;

5.2.2. веде засідання координаційної ради;

5.2.3. підписує протокол засідання координаційної ради;

5.3. Секретар координаційної ради:

5.3.1 організовує підготовку та проведення засідання координаційної ради, веде протокол;

5.3.2. підписує разом з головуючим протокол засідання координаційної ради;

5.4. Робота членів координаційної ради будується шляхом закріплення обов’язків за згодою за кожним членом по напрямках – питання забезпечення земельними ділянками, питання забезпечення медичним обслуговуванням та інше.

5.6.  Формою роботи координаційної ради є засідання, що проводяться не рідше, ніж один раз на місяць. Позачергові засідання координаційної ради можуть скликатись за ініціативою однієї третини загального складу її членів. Про засідання координаційної ради має бути повідомлено її членів не пізніше, ніж за два дні до його проведення, а у випадку наявності нагальних для вирішення питань, їх має бути повідомлено не пізніше, ніж за один день до його проведення;

5.7.   засідання координаційної ради проводяться відкрито;

5.8.  за запрошенням координаційної ради у її засіданнях, крім її членів, можуть брати участь інші особи;

5.9.  рішення координаційної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Рішення координаційної ради оформлюється протоколом. Протоколи засідань координаційної ради зберігаються в відділі організаційного забезпечення та діловодства Броварської міської ради у встановленому порядку;

5.10.  про свою роботу координаційна рада інформує громадськість на офіційному веб-порталі Броварської міської ради або сайті координаційної ради, а також в інший відповідний спосіб шляхом розміщення планів роботи, протоколів засідань, щорічних звітів про роботу, інформації про її членів та прийняті рішення;

5.11. інформаційне, матеріально-технічне, організаційне забезпечення діяльності координаційної ради забезпечується відділом інформаційного забезпечення та господарської діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради.

 

 

 

 Керуючий справами виконавчого комітету                       К.В. Кузнєцов

Коментарі