Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

44

проект

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету

         

 

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про службу  в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №730 «Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 і від 18 січня 2017 р. № 15 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 504», постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 № 34 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 482 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету», постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.1994 №377 «Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників», наказу Міністерства праці України від 02.01.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись ст.25, ст. 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Броварська міська рада

В И Р І Ш  И Л А :

1.Визначити умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету.

Установити, що посадові оклади керівників, керівних спеціалістів, спеціалістів, службовців виконавчих органів Броварської міської ради встановлені для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів згідно з додатками 48-54 і 57 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268.

Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок) робітників, зайнятих обслуговуванням Броварської міської ради та її виконавчих органів встановлені згідно з додатками 1-3 постанови Кабінету Міністрів України від 02.01.1996 № 77.

2.Надати право міському голові у межах затвердженого фонду оплати праці:

установлювати міському голові, заступникам міського голови, секретарю Броварської міської ради, керуючому справами виконавчого комітету Броварської міської ради, керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Броварської міської ради та їх заступникам, спеціалістам, службовцям, робітникам структурних підрозділів виконавчого комітету Броварської міської ради, керівникам виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступникам:

- посадові оклади, відповідно до затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268, наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 схем посадових окладів;

- надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років, або які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років;

- службовцям - надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років;

- спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників виконавчих органів міської ради, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

- за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником.

- надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

- доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

- надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

- надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків;

- надбавку за ступінь секретності в разі наявності допуску до державної таємниці, в розмірі залежно від рівня допуску;

- надбавку за режимно-секретну діяльність;

- доплату за бронювання військовозобов’язаних;

- надбавку робітникам за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків місячного окладу;

- надбавку за класність водіям в таких розмірах: водій 2-го класу – 10 відсотків, водій 1-го класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

- надбавку водіям за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

- доплату за використання в роботі дезінфекційних засобів у розмірі 10 відсотків місячного окладу;

- доплату робітникам за роботу у нічний час у розмірі до 35 відсотків посадового окладу за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку;

- надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;

- здійснювати преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

3.Надати право керівникам виконавчих органів Броварської міської ради у межах затвердженого фонду оплати праці:

установлювати керівникам структурних підрозділів виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступникам, спеціалістам, службовцям, робітникам структурних підрозділів виконавчих органів Броварської міської ради:

- посадові оклади, відповідно до затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268, наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 схем посадових окладів;

- надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років, або які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років;

- службовцям - надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років;

- спеціалістам і службовцям (крім керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

- за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником.

- виплачувати надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

- доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

- надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

- надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків;

- надбавку робітникам за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків місячного окладу;

- надбавку за класність водіям в таких розмірах: водій 2-го класу – 10 відсотків, водій 1-го класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

- надбавку водіям за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

- доплату за використання в роботі дезінфекційних засобів у розмірі 10 відсотків місячного окладу;

- доплату робітникам за роботу у нічний час у розмірі до 35 відсотків посадового окладу за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку;

- надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;

- здійснювати преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

4.Здійснювати вище зазначені виплати міському голові, його заступникам, секретарю Броварської міської ради, керуючому справами виконавчого комітету Броварської міської ради, керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Броварської міської ради та їх заступникам, спеціалістам, службовцям, робітникам структурних підрозділів виконавчого комітету Броварської міської ради, керівникам виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступникам, керівникам структурних підрозділів виконавчих органів Броварської міської ради та їх заступникам, спеціалістам, службовцям, робітникам структурних підрозділів виконавчих органів Броварської міської ради

5.Видатки, пов’язані із зазначеними виплатами, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисі на утримання Броварської міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів ради в бюджеті міста на поточний  рік.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову      Сапожка І.В.

 

 

Міський голова                                                                               І.В.Сапожко

 

  

м. Бровари

від ___________

№ ____________

 

 Пояснювальна записка

Коментарі