Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу


№ 194-13-07
від 21.04.2016
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 17 грудня 2015 року №05-02-07 «Про затвердження Регламенту Броварської міської ради VІІ скликання»


БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 
від 17 грудня 2015 року №05-02-07 
«Про затвердження Регламенту Броварської міської ради VІІ скликання»
 
Розглянувши подання голови постійної комісії з питань регламенту, правопорядку, депутатської етики та інформаційної політики, відповідно до пункту 1 частини першої статті 26, пунктів 13, 14 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», та врахувавши рекомендації постійної комісії з питань регламенту, правопорядку, депутатської етики та інформаційної політики, Броварська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до статті 4 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання виклавши її у наступні редакції:
«Пленарні засідання міської ради, засідання постійних комісій, погоджувальної ради, а також тимчасових контрольних та інших комісій ради є відкрити та гласними, крім випадків, встановлених законами України та цим Регламентом. 
Гласність діяльності міської ради забезпечується шляхом проведення онлайн-відеотрансляцій її засідань, засідань депутатських комісій, погоджувальної ради, виконавчого комітету, архів яких доступний на офіційному сайті міської ради, та забезпечення присутності представників засобів масової інформації, журналістів.
Відкритість міської ради забезпечується через можливість бути присутніми на всіх засіданнях громадян, яким у  порядку, передбаченому цим Регламентом, надається право на виступи, репліки та запитання.
Гласність та відкритість ради також забезпечується через офіційне оприлюднення на сайті міської ради:
1)проектів рішень, пояснювальних записок до них та прийнятих рішень міської ради;
2)протоколів засідань ради, депутатських комісій, погоджувальної ради, включно з результатами поіменного голосування, звітів, висновків та рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій;
3)інформації про міського голову, його заступників, секретаря ради, депутатів, членів виконкому, керуючого справами виконкому, керівників структурних підрозділів міської ради та її виконкому, яка включатиме біографічні відомості, декларації про доходи, дні і місце прийому, контактні дані, відповідно до вимог чинного законодавства;
4)інформації про річний та піврічний план роботи ради, план-календар на місяць;
5)звітів міського голови, його заступників, депутатів;
6)переліку помічників депутатів та радників міського голови».
2.Внести зміни до статті 8 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання виклавши її у наступній редакції:
«Чергові сесії міської ради скликаються згідно графіка, як правило, в останній четвер кожного місяця. Початок пленарних засідань, як правило, відбувається о 10 годині ранку».
3. Внести зміни до статті 12 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: у першому абзаці замість «.. не пізніше як за день…» прописати «…не пізніше як за добу…»; у другому абзаці внести зміни, доповнення та викласти у наступній редакції: 
«Проекти рішень ради та інші документи направляються депутатам в електронному вигляді на зазначену депутатами електронну пошту одночасно з оприлюдненням їх на сайті. За письмовою заявою депутата, він може отримати проекти рішень у друкованому вигляді. Текст проектів рішень, наданих депутатам, повинен бути ідентичним тексту проектів рішень, опублікованих на офіційному сайті міської ради».
4. Внести зміни та доповнення до статті 14 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання, виклавши її у наступній редакції:
«Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії та проекти рішень оприлюднюються на сайті міської ради  не пізніше, ніж за 10 днів, у виняткових випадках – не пізніше, ніж за одну добу до її відкриття . Матеріали до позачергової сесії міської ради направляються депутатам в електронному вигляді на зазначену депутатами електронну пошту одночасно з їх оприлюдненням на сайті, а у виняткових випадках - негайно після їх підготовки, але не пізніше, ніж за одну добу. За письмовою заявою депутат може отримати проекти рішень у друкованому вигляді». 
5. Внести зміни до статті 17 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: у першому абзаці після слів «…представники засобів масової інформації…» доповнити словами «…журналісти, громадяни України та інші особи»; у п’ятому абзаці після слів «…не пересуватися по залу засідань…» доповнити словом «…без необхідності…».
6. Внести зміни до статті 20 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: у першому абзаці після слів «…з проектом рішення ради подається…» внести доповнення «…супровідний лист (подання) та пояснювальна записка…»; в третьому абзаці після слів «Обсяг пояснювальної записки…» доповнити словом «… як правило…».
7. Внести зміни до статті 21 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання, доповнивши останній абзац реченням: «Візування проекту рішення в посадової особи не повинно тривати, як правило, більше, ніж 1 робочий день».
8. Внести зміни до статті 33 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: у першому абзаці замість слів «…не пізніше, ніж за день…» прописати «…не пізніше, ніж за добу…»; у другому абзаці після слів «… супровідним листом…» внести уточнення та прописати «… супровідним листом (подання)…».
9. Внести зміни до статті 34 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання, а саме виключити другий та третій абзаци.
10. Внести зміни до статті 35 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: в другому абзаці після слів «Особи, які бажають виступити у питанні «Різне»…» доповнити словом «…за необхідності…».
11. Внести зміни до статті 40 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: в першому абзаці у третьому пункті виключити слово «…уповноважених…»; внести додатково п’ятим пунктом «- виступів, реплік та запитань присутніх на засіданні громадян».
12. Внести зміни до статті 42 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: у другому абзаці після слів «…називає своє прізвище…» доповнити словом «…та ім’я»; в третьому абзаці внести зміни та доповнення, виклавши його в наступній редакції: 
«Під час виступу головуючий, депутати та інші присутні, які беруть участь в обговоренні питання порядку денного сесії міської ради повинні утримуватись від критики, оцінювання попередніх промовців, а говорити по суті питання порядку денного, виступу доповідача та співдоповідача».
13. Внести зміни до статті 45 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: після слів «…головуючий надає до 30 хвилин, для виступів депутатам…» доповнити словами «…та особам, присутнім на засіданні,…».
14. Внести зміни до статті 46 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: після слів «В разі необхідності, за пропозицією головуючого,…» доповнити словами «…депутатських фракцій, груп, або окремих депутатів,…».
15. Внести зміни до статті 51 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: в першому абзаці замість слів «…відкритим голосуванням…» прописати «…відкритим поіменним голосуванням…»; в першому та другому абзаці виключити наступні речення: «Рішення міської ради про спосіб голосування приймається простою більшістю голосів присутніх депутатів міської ради. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою 1/3 депутатів від загального складу ради».
16. Внести зміни до статті 52 Регламенту Броварської міської ради  Київської області VIІ скликання, виклавши перший абзац в наступній редакції: «Рішення міської ради приймається таємним голосуванням у випадках обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради і прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови».
17. Внести зміни до статті 55 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: в першому абзаці слова «…в друкованому засобі масової інформації Броварської міської ради…» замінити на «…на офіційному сайті Броварської міської ради…».
18. Внести зміни до статті 57 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: 
у першому абзаці у пункт 3 внести доповнення та викласти у наступній редакції:
«- прізвище та ім’я відсутніх депутатів міської ради, причини відсутності»;
другий абзац викласти у наступній редакції:
«До протоколу додаються:
- оригінали розглянутих рішень, пояснювальні записки та супровідні листи (подання) до них;
- результати поіменного голосування;
- бюлетені з таємного голосування, протокол лічильної комісії;
- протоколи засідань постійних депутатських комісій, які розглядали проекти рішень, винесені на розгляд сесії міської ради».
19. Внести зміни до першого абзацу статті 59 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання виклавши його в наступній редакції:
«Пленарні засідання міської ради записують у повному обсязі на електронний носій інформації, запис викладають на сайті ради разом з протоколом засідання».
20. Внести зміни до статті 61 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання, замінивши слова «…записи виступів на магнітній стрічці або іншому електронному носії…» на «записи на електронному носії інформації…».
21. Внести зміни до статті 70 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: 
доповнити другий абзац та викласти його у наступній редакції:
«Про час, місце проведення та питання, які передбачається внести на розгляд комісії, завчасно повідомляються всі члени постійної комісії міської ради та інші депутати міської ради. Графік засідань усіх постійних комісій оприлюднюється на сайті міської ради».
доповнити третій абзац та викласти його у наступній редакції:
«За необхідності може бути призначено повторне засідання комісії. Доцільність проведення повторного засідання визначається комісією шляхом голосування. Про проведення повторного засідання невідкладно інформуються всі депутати, а також повідомляється через сайт міської ради».
доповнити статтю 70 додатковим абзацом в наступній редакції:
«На засіданнях комісії можуть бути присутні всі особи, перелічені у статті 17. Після обговорення депутатами кожного питання, присутнім громадянам надається право на виступи, репліки та запитання».
22. Внести зміни до статті 75 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: доповнити словами та викласти в наступній редакції:
«75. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів, за їх письмовою згодою, для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд міської ради.»
23. Внести зміни до статті 82 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: доповнити та викласти в наступній редакції:
 «82. Депутат міської ради зобов'язаний брати участь  у  роботі  сесій міської  ради, засідань постійної комісії та  інших органів, до складу яких він входить».
24. Доповнити розділ V Регламенту статтею 82-1 наступного змісту:
«Депутат міської ради під час здійснення своєї діяльності повинен дотримуватися норм Кодексу етики депутатів Броварської міської ради, що затверджується рішенням міської ради».
25. Внести зміни до статті 83 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: після слів «…засідань   постійної  комісії міської ради…» внести доповнення «…до складу якої він входить…».
26. Внести зміни до статті 84 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання, виклавши у новій редакції зі змінами у формулюванні:
«84. Депутат міської ради має право ухвального голосу  з  усіх  питань,  які розглядаються  на сесіях міської ради,  а також на засіданнях постійної комісії та інших органів, до складу яких він входить».
27. Внести зміни до статті 85 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: слова «…територіальної громад, від якої його обрано» замінити на «…територіальної громад, яку він представляє»;
доповнити статтю 85 новим абзацом у наступній редакції:
«Депутат має право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Броварської міської ради, з питань депутатської діяльності. 
Невідкладним є позачерговий прийом  депутата з питань його депутатської діяльності, який не може бути відкладений на тривалий час і здійснюється керівниками та іншими посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, раніше прийому інших посадових осіб та громадян відповідно до попередньо погоджених часу і місця».
28. Внести зміни до статті 87 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання, доповнивши її новим абзацом та викласти у наступній редакції:
«87. Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Проведення звітування депутатів відбувається у грудні кожного року повноважень. Депутат зобов’язаний у цей строк провести звітну зустріч з виборцями та надати письмовий звіт для його розміщення на сайті ради. 
Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості  про його  діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу з виборцями, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.
Депутат місцевої ради не пізніше як за сім днів  повідомляє виборців про час і місце проведення звіту на офіційному сайті ради та в будь-який інший спосіб».
29. Внести зміни до статті 91 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання, виклавши другий абзац виклавши його у наступній редакції:
«Запит  підлягає  включенню  до порядку денного пленарного засідання міської ради».
30. Внести зміни до статті 95 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання, виклавши її у наступній редакції:
«Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати міської ради можуть  на  основі  їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи».
31. Внести зміни до статті 99 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання, у п.1 замінити «ст. 96» на «ст. 97».
32. Внести зміни до статті 99 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання, доповнивши статтю новим абзацом у наступній редакції:
«Інформація про депутатські групи, їх персональний склад та особу, яка її очолює, дату утворення групи, публікується на сайті міської ради».
33. Внести зміни до статті 101 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: 
перший абзац доповнити наступним реченням: 
«Депутатська фракція складається не менше, як з двох депутатів міської ради»;
в останнє речення першого абзацу внести доповнення та викласти у наступній редакції:
«Після надходження необхідних документів міський голова на наступному пленарному засіданні міської ради інформує депутатів міської ради про реєстрацію депутатської фракції, її кількісний та персональний склад»;
доповнити статтю 101 новим абзацом у наступній редакції:
«Інформація про депутатські фракції, їх персональний склад та особу, яка її очолює, дату утворення фракції, публікується на сайті міської ради».
34. Внести зміни до статті 102 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: 
доповнити після пункту 2 новим пунктом у наступній редакції:
«3) на гарантований  виступ  свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради»;
пункт 3 вважати пунктом 4;
доповнити після пункту 4 новим пунктом у наступній редакції:
«5) внесення пропозиції на оголошення перерви у пленарному засіданні ради перед голосуванням щодо конкретного питання для проведення консультацій та узгодження позицій членів фракцій чи груп»;
пункт 4 вважати пунктом 6;
останнє речення статті доповнити та викласти у наступній редакції:
«Жодна депутатська група чи фракція не має права виступати від імені міської ради».
35. Внести зміни до статті 110 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання, виклавши її у наступній редакції:
«Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу  перед  територіальною  громадою  на відкритій  зустрічі  з  громадянами. Звітування міського голови відбувається у грудні кожного року повноважень. Звіт міського голови у письмовому вигляді у цей термін розміщується на сайті міської ради. На  вимогу не менше половини від загального складу депутатів міської ради,  міський  голова зобов'язаний   прозвітувати  перед міською  радою  про роботу  виконавчих органів міської ради у будь-який визначений ними термін».
36. Внести зміни до статті 134 Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання: 
прибрати назву статті «Конфлікт інтересів»;
в першому абзаці внести доповнення та викласти його у наступній редакції:
«Міський голова, секретар ради, депутат міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання»;
доповнити статтю 134 новим абзацом у наступній редакції:
«Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень».
37. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, правопорядку, депутатської етики та інформаційної політики.
 
 
 
Міський голова                                                                                          І.В. Сапожко
 
 
 
м. Бровари
№  194-13-06 
від  21 квітня 2016 року

Оприлюднено: 25.04.2016

Коментарі